Věda na Filozofické fakultě má nového šéfa. Heczkovou střídá archeolog Stančo | info.cz

Články odjinud

Věda na Filozofické fakultě má nového šéfa. Heczkovou střídá archeolog Stančo

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy končí jako proděkanka pro vědu a výzkum Libuše Heczková, která působí v Ústavu české literatury a komparatistiky. Akademický senát již schválil jejího nástupce, kterým je archeolog Ladislav Stančo. „Moje důvody jsou velmi osobní a rodinné, rozhodně nesouvisí s ničím pracovním,“ uvedla pro INFO.CZ Heczková. Fakulta od konce loňského roku řeší problémy s plagiátorstvím. V dohledné době by měla rektorovi univerzity Tomáši Zimovi sdělit výsledky namátkového šetření, o jak častý problém mohlo jít.

Důvody odchodu Heczková potvrdil rovněž děkan fakulty Michal Pullmann: „Pro změnu na pozici proděkana pro vědu jsem se nerozhodl já – docentka Libuše Heczková se sama rozhodla na funkci rezignovat z osobních důvodů.“

Právě Pullmann provádí pro rektora namátkové šetření prací. „Panovaly emoce a říkalo se, že plagiátorství je na Filozofické fakultě častý jev. Požádal jsem tak už v prosinci loňského roku pana děkana, aby provedl výběrové šetření prací. Prověřuje je namátkově a v jednotlivých oblastech. Věřím, že během letních měsíců či začátkem podzimu dostanu výsledky,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro INFO.CZ rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Celá věc vychází z citační aféry tehdejší prorektora univerzity a rovněž dlouholetého ředitele Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Martina Kováře. „Pokud někdo říká, že jde o jev, o němž se tam ví a je tam běžný, musím s tím něco dělat. Věřím ale, že to zase tak dramatické nebude. Samozřejmě jsou k tomu některé obory náchylnější a jiné méně. Pohled na etiku vědecké práce se v kontextu času rovněž vyvíjí,“ dodal dále Zima.

Úspěšný archeolog Ladislav Stančo

Nový proděkan pro vědu a výzkum Ladislav Stančo, působí jako zástupce ředitele a docent v Ústavu pro klasickou archeologii. „Vystudoval klasickou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze, kde navázal rovněž doktorským studiem, z něhož rok strávil na LMU v Mnichově. Roku 2003 byl přijat do Ústavu pro klasickou archeologii jako asistent, 2006 jako odborný asistent a v roce 2009 se stal tajemníkem ústavu. V roce 2018 se habilitoval a následně (2019) byl pověřen funkcí zástupce ředitele ústavu,“ dočteme o něm na webu ústavu.

„Jeho odborné zájmy se soustředí především na periferní oblasti řeckého helénistického světa, badatelsky je činný hlavně v oblasti Střední Asie. V roce 2002 založil českou archeologickou expedici v Uzbekistánu, již vede dosud. Výsledky výzkumů a odborné studie publikuje v monografiích i zahraničních časopisech a hojně je prezentuje na mezinárodních konferencích. Ve své výuce se věnuje rovněž helénistickému Řecku a Blízkému východu (účastnil se výzkumů v Sýrii na Tellu Arbid a v Palmyře), řecké architektuře a topografii Řecka,“ najdeme o něm na webu dále.

Propagace vědy

Pokud jde o jeho záměry v roli nového proděkana, odkázal Stančo na svůj program: „Mám (…) několik programových priorit spojených se třemi hlavními agendami v mé gesci: s doktorským studiem, vědeckou radou a vydavatelstvím. Tyto priority odrážejí do určité míry tři základní ideové aspekty, jimiž jsou kvalita, otevřenost a efektivita.“

Stančo se chce například zaměřit i na propagaci vědy: „Podle mého názoru je proděkan pro vědu povinen poskytnout veškerou možnou součinnost oddělení vnějších vztahů s cílem zprostředkovat výsledky vědecké a výzkumné práce jednotlivých akademiků i celých týmů veřejnosti, stejně jako pomoci fakultní vědu zviditelňovat v rámci celé univerzity. Žádný odborný úspěch by neměl zapadnout, žádná nová kniha by neměla zůstat bez povšimnutí.“

A jak Stančo hodnotí současnou atmosféru na fakultě a rozdílné pohledy na plagiátorství, které na ní panují? „Narážíte-li na kauzu z přelomu roku, mám plnou důvěru k práci a vyjádření etické komise FF UK (a analogické komise UK), k přečtení zde,“ uvedl nový proděkan pro INFO.CZ.

 

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud