Vláda chystá převrat v jednacím řádu: Omezí počet úřadů, které budou připomínkovat materiály | info.cz

Články odjinud

Vláda chystá převrat v jednacím řádu: Omezí počet úřadů, které budou připomínkovat materiály

Materiály především nelegislativního charakteru, které se chystá projednávat vláda, by mohl připomínkovat menší počet úřadů. Počítá s tím návrh úpravy jednacího řádu a legislativních pravidel vlády, který připravil ministr spravedlnosti a šéf Legislativní rady vlády Robert Pelikán. Dokument, který má ČTK k dispozici, omezuje mimo jiné i okruh lidí, které se účastní jednání vlády. Na každé schůzi by v budoucnu nemusel být předseda Českého statistickéhoa úřadu (ČSÚ), státní tajemník pro evropské záležitosti či prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Na návrh dnes upozornil server Česká justice.cz.

Návrh by měl podle Pelikánova materiálu zefektivnit a zrychlit projednávání dokumentů předložených vládě, ale i samotné jednání vlády. „Není nutné, aby materiály pouze technického nebo organizačního charakteru s minimálním dopadem z hlediska ekonomického, politického a sociálního byly posuzovány v meziresortním připomínkovém řízení všemi povinnými připomínkovými místy," stojí v návrhu.

Materiály podle návrhu postačí projednat mezi resorty, kterých se přímo týkají. Počet rozporů mezi ministry by mělo snížit ustanovení, podle kterého by se kvůli jejich řešení konala postupně jednání náměstků, samotných ministrů a nově ministrů s premiérem. „Předpokládá se, že předseda vlády jako osoba stojící v čele vlády by měl přispět k vyřešení rozporu," uvádí návrh.

Ambicí změn je i omezit projednávání materiálů, o kterých se vláda neusnáší. „Pro informaci by měl být napříště vládě předložen pouze materiál charakteru podstatného, který obsahuje informace o politicky, ekonomicky nebo sociálně závažné problematice, jejíž řešení se dotýká působnosti ostatních členů vlády," stojí v návrhu. Administrativu by mělo snížit i zrušení ustanovení, že materiály musejí být kromě elektronické verze předloženy i v listinné podobě.

Materiál počítá také s omezením okruhu osob, které se jednání vlády účastní. U šéfů ČSÚ, NKÚ a tajemníka pro evropské záležitosti přitom odkazuje na nízký počet případů, kdy se jedná o materiálech, které se jejich působnosti týkají. "Navrhovanou změnou má být však umožněno přizvat další osoby na jednání vlády, pokud to člen vlády považuje za žádoucí a požádá o přizvání konkrétní osoby," stojí v návrhu. Povinnou součástí vládních materiálů by v budoucnu také neměla být tisková zpráva.

Po kritice z opozice vláda reagovala následujícím prohlášením: „To, že prezident NKÚ je oprávněn účastnit se schůze vlády, pokud jsou projednávány kontrolní závěry a stanoviska k nim, vyplývá přímo ze zákona o NKÚ a je proto zcela zbytečné, aby to Jednací řád vlády opakoval. Podobně neopakuje ani to, že právo účastnit se schůze vlády má prezident republiky nebo guvernér ČNB, pouze se v něm uvádí, že právo účasti má ten, o kom to stanoví Ústava nebo zákon, tedy i prezident NKÚ. Tato úprava je plně dostačující a na postavení prezidenta NKÚ se nic nemění."

Změny navazují na předchozí prohlášení ministrů vlády Andreje Babiše (ANO). O omezení připomínkových míst či snížení počtu dokumentů pro informaci hovořila po první neformální poradě ministrů ještě před jejich jmenováním současná ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO). Materiál je v připomínkovém řízení, příslušné úřady by se k němu měly vyjádřit nejpozději začátkem příštího roku.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud