Česká energetika a nové emisní cíle EU

Oldřich Sklenář

KOMENTÁŘ OLDŘICHA SKLENÁŘE | Minulý týden schválil Evropský parlament nové, vyšší cíle pro snížení emisí států EU do roku 2030. Zatímco původní cíl počítal s redukcí emisí skleníkových plynů o 40 % v porovnání s rokem 1990, nově schválený závazek počítá se snížením o celých 60 %. Konečné schválení nového cíle je předmětem dalšího jednání mezi jednotlivými členskými státy na úrovni Evropské rady. Cíl pro rok 2030 je přitom jakýmsi mezistupněm pro dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050.

Z českých europoslanců hlasovala většina proti vyššímu závazku. Ambiciózní cíle EU v oblasti ochrany klimatu jsou totiž obecně předmětem opakované kritiky ze strany českých politiků. Důvodem přitom bývají obavy z poškození domácí i evropské ekonomiky; skutečnost, že uvedené cíle jsou mnohými považovány za nesplnitelné; případně přetrvávající narativ, poukazující na nízké emise Evropy v porovnání s jinými zeměmi, zejména Čínou a USA. Dokud zmíněné státy nezačnou výrazně omezovat svoje emise, nemá smysl usilovat o ambicióznější klimatické cíle, tvrdí kritici.

Půr: Evropské závody v pokrytectví. Státy končí s uhlím, zatím ale jen naoko

sinfin.digital