Svědectví totalitních režimů a studentský summit. Víme, které české neziskovky získaly prestižní cenu | info.cz

Články odjinud

Svědectví totalitních režimů a studentský summit. Víme, které české neziskovky získaly prestižní cenu

Evropský parlament každoročně oceňuje lidi a sdružení nebo organizace, které usilují o vzájemné porozumění v Evropské unii. Cenu Evropského občana si letos za Česko odnesla organizace Post Bellum a projekt Pražský studentský summit. Slavnostní udílení se konalo dnes v Praze.

Co letos oba oceněné projekty spojuje, je orientace na mladé lidi a vzdělávání. Cenu Evropského občana si z Evropského domu v Praze odnesla nezisková organizace Post Bellum. Ta vznikla v roce 2001 a známá je mimo jiné díky unikátnímu projektu Paměť národa, který objevuje a uchovává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století.

Rozsáhlejší veřejně přístupný archiv mluvené historie v Evropě neexistuje. Jedná se o sbírku osobních svědectví z období druhé světové války a totalitních režimů nacismu a komunismu v audio či audiovizuální podobě doplněnou dalšími materiály –  fotografiemi, deníky a jinými archiváliemi.

Důležitou součástí je zprostředkovávání tohoto svědectví veřejnosti. U žáků i studentů podporuje zájem o moderní dějiny i o vlastní kořeny prostřednictvím zážitkových workshopů i rozsáhlého vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů.

Organizaci Post Bellum na Cenu Evropského občana nominovala europoslankyně Michaela Šojdrová (EPP). „Post Bellum nám pomáhá pochopit naši historii, a také naše společné evropské kořeny. Propojuje minulost se současností a varuje před zapomněním. Každé zaznamenané svědectví je obranou lidskosti, lidské důstojnosti a solidarity,“ vysvětlila svůj důvod pro nominaci.

Speciál INFO.CZ k srpnu 1968

Cena pro ty, co se snaží a pracují na sobě

Druhým oceněným projektem je Pražský studentský summit, který celoročně pořádá Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Jedná se o projekt, který mladým lidem dává možnost rozšiřovat si znalosti a schopnosti v nejrůznějších oblastech. Podle organizátorů navíc dlouhodobě vede studenty k většímu zapojení se v občanské společnosti, kultivuje jejich projev a zlepšuje orientaci v mezinárodním politickém dění.

Hlavní vzdělávací metodou Pražského studentského summitu je simulace činnosti mezinárodních organizací – středoškoláci si zkoušejí realitu Organizace spojených národů (OSN) a Severoatlantické aliance (NATO) a vysokoškoláci Evropskou unii. V posledních ročnících probíhá také simulace Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) nebo rozšířené Visegrádské čtyřky.

Pražský studentský summit na Cenu Evropského občana nominoval europoslanec Tomáš Zdechovský (EPP). „Podle mě má obrovský smysl podporovat mladé, zvláště ty, kteří se snaží, pracují na sobě a zajímají se o dění okolo sebe. Nominovat proto Pražský studentský summit pro mě bylo ctí i jasnou volbou,“ uvedl.

Ocenění pro Pražský studentský summit z rukou europoslance převzala ředitelka AMO Vlaďka Mušálková spolu se zástupcem hlavního koordinátora Pražského studentského summitu Františkem Novotným. Cenu pro Post Bellum na pódiu převzal ředitel a zakladatel organizace Mikuláš Kroupa.

Ocenění každoročně uděluje Kancelář Ceny evropského občana, složená z místopředsedů Evropského parlamentu, jeho bývalých předsedů a dalších významných osobností. Právo navrhovat kandidáty mají poslanci Evropského parlamentu. Každý poslanec může předložit jeden návrh a národní poroty pak seřadí nominace podle preferenčního pořadí. V české porotě letos zasedli Martina Dlabajová (ALDE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Miroslav Poche (S&D), Jiří Pospíšil (EPP), Pavel Svoboda (EPP), Jaromír Štětina (EPP) a Evžen Tošenovský (ECR).

Cenou evropského občana ocenil v letošním roce Evropský parlament celkem 50 občanů a organizací z 26 členských států EU.

V loňském roce získali ocenění za Českou republiku dva nominovaní: humanitární organizace Charita ČR a mobilní hospic Strom života.

 

 

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí.

Jak volit Kandidáti Seznam europoslanců Průzkumy Voličský průkaz Jak se stát členem volební komise Jak vypadá europarlament Historie voleb do EP

Články odjinud