Vietnam ratifikoval obchodní dohodu s EU, je to příležitost i pro české firmy

Export.cz

David Jarkulisch

EXPORT.CZ | Vietnamský parlament definitivně schválil dohodu o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA). Dokument, který by měl vstoupit v platnost 1. srpna 2020, zruší většinu cel ve vzájemném obchodě. Přinese významný impuls pro zotavení vietnamské ekonomiky a otevře nové příležitosti pro české firmy.

Spolu s dohodou o volném obchodu parlament schválil také dohodu o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (EVIPA), která však ještě podléhá ratifikaci národními parlamenty jednotlivých členských zemí EU, a zřejmě tak vstoupí v platnost v horizontu dvou let.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem je nejrozsáhlejší a nejambicióznější obchodní dohodou, jakou kdy unie uzavřela s rozvojovou zemí. Výrazná liberalizace obchodních toků v rámci dohody by měla umožnit až padesátiprocentní nárůst objemu vzájemného obchodu do pěti let.

EVFTA povede nejenom k odstranění cel na 99 procent obchodovaného zboží, ale umožní také zjednodušení celních procedur, odstranění netarifních překážek obchodu, usnadní evropským firmám přístup k vietnamským státním zakázkám a poskytne silnější ochranu práv k duševnímu vlastnictví. 

Zatímco firmy z EU budou mít snadnější přístup na vietnamský trh se stroji, zařízeními, automobily, alkoholickými nápoji a zemědělskými výrobky, Vietnamu se na základě smlouvy více otevře evropský trh pro výrobky, jako je textil, obuv, zemědělské produkty, mořské plody a produkty ze dřeva. Evropská unie si od dohody slibuje také celkové zlepšení podnikatelského prostředí ve Vietnamu a usnadnění vstupu evropských firem do řady doposud chráněných odvětví.

Diplomacie, restart obchodu a pět úkolů proti strachu

sinfin.digital