Diplomacie, restart obchodu a pět úkolů proti strachu

Martin Tlapa

EXPORT.CZ – KOMENTÁŘ MARTINA TLAPY | Mahátma Gándhí říkal, že budoucnosti nezáleží na tom, co jsme udělali v minulosti, ale na tom, co uděláme teď. Současné činy a aktivita se počítají. Zkušenosti a minulá „osvědčená” řešení mohou překážet, pokud nerozluštíme signály, které k nám z rozvířeného prachu současné globální pandemie začínají dopadat. Pro strach má mít člověk uděláno, říká jedno přísloví. Neříká, co má mít člověk uděláno, ale považuje za důležité něco dělat. Pojďme si to projít.

Ještě počátkem roku jsme na setkání s ekonomy a exportéry řešili hrozby spojené s narůstajícím protekcionismem ve světě, poklesem světové poptávky, vliv cen ropy a kurzu české koruny. Hádali jsme se, jak nejlépe podpořit trvalejší přítomnost českých firem v Africe a čím posílit ekonomiku proti externím otřesům. Jen o pár měsíců později stojíme před trpkým sčítáním: jaký je „trade off“ peněz a lidského života? Jak hluboko se propadne světová ekonomika a výroba? Vydrží  vnitřní trh EU a nerozpadne se eurozóna? Kdo z podnikatelů přežije? Kdo už nikdy obchod neotevře? Na jak hluboké dno se propadne podnikatelská nálada a deficit státního rozpočtu?

Každá krize je však trochu jiná. Ta současná, zdá se, nebývale zvýšila očekávání, co všechno má udělat stát. Lidé spoléhají na vládu, respektují státní zásahy a narůstá očekávání, že záchranu narušeného hospodářství zaručí vláda. Volné cestování a otevřené hranice jsou totiž minulostí. Riziko viru znovu oživuje etnický nacionalismus po celém světě. Důvěra v odborníky a epidemiology roste na úkor legitimně zvolených politických reprezentací. Někteří ekonomové volají po zestátňování. Sledování populace je vysvětleno hledáním kontaktů nemocných, mladší lidé se vyhýbají starším. Nejlepší je nikam nechodit: „Jediné, co musíš teď udělat, je zůstat doma. Nezvorej to!“ Říká se v jednom koronavirovém vtipu. To přece nemůže být všechno! Abychom nejen přežili, ale vyšli ze současné krize jako vítězové, musíme pochopit, co z minulých řešení nebude zítra fungovat, v čem je nezbytné se změnit a co musíme začít dělat jinak. To je náš první úkol.

Z hlediska hrozby je Rusko špatné počasí a Čína klimatická změna, říká Tomáš Kopečný

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital