Češi mezi největšími sobci na světě: Pomoc cizinci nabídne jen čtvrtina, přibývá ale dobrovolníků

HalfPageAd-1

Aneta Černá

07. 01. 2019 • 17:00

Jsou Češi národem sobců? Podle aktuálních dat z výzkumu společnosti Gallup to tak vypadá. Místní obyvatelé totiž dle výsledků nejsou příliš ochotní pomáhat cizincům, kteří je požádají o pomoc, a v daleko menší míře také přispívají na charitu. Ve srovnání Indexu občanské angažovanosti (Civic Engagment Index) je Česko 20. nejsobečtější zemí z celkových 146 států.

Mobile-rectangle-3

Míra štědrosti jednotlivých národů se často určuje dle toho, kolik obyvatelé věnovali peněz na charitu. Limity takových srovnání jsou ovšem jasné, protože lidé z bohatších zemí mohou logicky darovat více. Proto společnost Gallup neměří míru altruismu na věnované dolary, ale dle jiných ukazatelů, do kterých se například hodnota hrubého domácího produktu země nijak nepromítá.

Výzkumníci do Indexu občanské angažovanosti zahrnují celkem tři faktory, dle kterých určují chuť pomáhat druhým. Zjišťují, kolik obyvatel daruje peníze na charitu (ale ne jejich množství), kdo se pravidelně podílí na dobrovolnických činnostech a jak jsou lidé ochotní pomoci bezprostředně cizímu člověku. V každé ze 146 zemí se experti v roce 2017 zeptali přibližně tisíce dospělých, zda v uplynulém měsíci některou ze tří činností dělali.

Výsledný altruismus se následně pohyboval na škále 0 až 100, kde 100 je nejvyšší měrou štědrosti a zájmu o druhé. Celosvětový průměr vychází na 30 bodů, Češi získali 22. V dobročinnosti je tak předstihli například i obyvatelé Rwandy (26), Kyrgyzstánu (36), Iráku (43) a Íránu (45). Nejvíce se nezištně zajímají o dobro druhých v Indonésii a Austrálii (obě 59). Na stejné příčce s hodnotou 22 se s Českem umístila ještě Indie, Bulharsko, El Salvador a Japonsko. Nejméně altruističtí jsou obyvatelé Jemenu (skóre 15) a Řecka, Číny a Palestiny (všechny tři 17). Češi se na žebříčku dobročinnosti tak umístili na 126. místě ze 146 sledovaných zemí.

Ze získaných odhadů vychází, že v roce 2017 věnovalo celosvětově peníze na charitu 1,4 miliardy lidí, miliarda novodobých samaritánů pomáhala v dobrovolnických organizacích a 2,2 miliardy obyvatel pomohlo cizím lidem v nouzi.

Právě co se týče bezprostřední pomoci neznámému člověku, Češi pokulhávají za západní, ale i východní Evropou. Pomoc cizinci, který bloudí ve městě, rodiči s kočárkem do autobusu, nebo klečícímu žebrákovi nabízí na světě průměrně 43 % procent lidí. V Česku takto pomáhá 26 % obyvatel, tedy čtvrtina. Méně ochotní jsou už jen v Chorvatsku, Japonsku, Laosu a v Kambodže.

V čem se Češi ovšem mohou srovnávat se Západem, je dobrovolnická pomoc v rámci neziskových organizací, ve které se množstvím blíží světovému průměru, podle kterého takto alespoň jednou měsíčně pomáhá 18 % lidí.

Český statistický úřad, který má poslední data z roku 2016, uvádí, že dobrovolníci v Česku odpracovali ročně 46,13 milionu dobrovolnických hodin, což je nejvíce v historii sledování. Lidé, kteří pomáhají při výchově mládeže, v zájmových kroužcích, ale i v péči o seniory tak zdarma udělali práci, která by jinak v případě placených zaměstnání stála 6,41 miliard korun.

SDÍLET

Billboard-bottom-1