Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Hrubý domácí produkt není všechno. Nejlepším místem pro život je Norsko, zabodovalo i Česko

Hrubý domácí produkt není všechno. Nejlepším místem pro život je Norsko, zabodovalo i Česko

Hrubý domácí produkt není všechno. Nejlepším místem pro život je podle Světového ekonomického fóra Norsko. 


Třeba v roce 2008 zadal tehdejší francouzský prezident Nicolas Sarkozy věhlasným ekonomům, včetně několika držitelů Nobelovy ceny, úkol vytvořit ukazatel ekonomické síly země, který bude mít větší vypovídající hodnotu. Také mezinárodní nezisková organizace Světové ekonomické fórum, která každoročně pořádá ekonomickou konferenci v Davosu, používá vedle HDP alternativní ukazatele.  

Jedním z nich je Inclusive Development Index, který zahrnuje kromě hrubého domácího produktu na obyvatele také další faktory, jako například nezaměstnanost, produktivitu práce, očekávanou délku života, veřejný dluh nebo míru chudoby. Tento index bere v úvahu i činnosti, které lidstvu neprospívají. Jeho hodnotu tak snižuje úroveň znečištění ovzduší a míra využívání přírodních zdrojů. 

A právě při porovnání těchto dvou indikátorů lze nepřesnost HDP vidět nejlépe. Podle hrubého ukazatele ekonomického produktu totiž v současné době roste životní úroveň prakticky ve všech částech světa. Podle Inclusive Development Indexu se ovšem kvalita života za posledních pět let ve třetině ze 103 sledovaných zemích zhoršila. Ve dvacítce monitorovaných zemích se zvýšila propast v nerovnosti příjmů a sedmnáct států se nyní potýká se zvýšenou mírou chudoby.  

Místem s nejvyšší životní úrovní je tak podle tohoto indexu ze všech sledovaných zemí Norsko. Druhé místo pak patří Lucembursku. Západoevropské knížectví je přitom zemí, která se těší nejvyšší úrovní HDP na obyvatele v Evropě.  

Žebříčku zemí vedených v kategorii rozvojových ekonomik pak kraluje Litva následovaná Maďarskem a Ázerbajdžánem. Největší pokrok za posledních pět let v rámci rozvojových zemí zaznamenaly ekonomiky Lesotha, Nepálu a Gruzie. Mezi největší skokany v rámci rozvinutých zemí zařadili výzkumníci také Českou Republiku, která se tím dostala na devatenáctou příčku.  

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1