Komunikace beze slov a pohybů: Vědci vymysleli přístroj, který umí „číst myšlenky“ | info.cz

Články odjinud

Komunikace beze slov a pohybů: Vědci vymysleli přístroj, který umí „číst myšlenky“

Komunikace beze slov a pohybů: Vědci vymysleli přístroj, který umí „číst myšlenky“
 

Přístroj, který dokáže přečíst vaši „vnitřní řeč“? Dost možná běžná součást brzké budoucnosti. Výzkumná laboratoř MIT Media Lab vyvinula systém s přiléhavým názvem AlterEgo, jehož úkolem je právě tohle: „přečíst“ ze svalů mluvidel, do nichž se vnitřní monolog přenáší, na co právě myslíte. Přístroj může sloužit i jako pomůcka pro neslyšící a vzhledem není o moc nápadnější než klasický headset.

Cílem vynálezu je podle jeho tvůrců „propojit lidi a počítače“ a umožnit jim komunikovat bez otvírání úst. Přístroj zachycuje pomocí elektrod jemné neurosvalové signály vycházející z „artikulátorů“ vnitřní řeči, neboli ploch na tváři a čelisti, které „mluvčí“ záměrně aktivuje stejným způsobem, jako kdyby si „mluvil pro sebe“. Podle autorů je tak schopen zprostředkovat vysílání a přijímání proudů informací mezi člověkem a jakýmkoli přístrojem na bázi počítače, který prošel speciálním „výcvikem“ na přiřazování jednotlivých signálů ke konkrétním slovům.

Uživatel může prostřednictvím přístroje snadno komunikovat s internetem a robotickými asistenty či udílet pokyny. Vývojáři prý do budoucna počítají i s jakýmsi splynutím systému s lidskou bytostí a vytvoření uživatelova „druhého já“. Jejich cílem je i zkrácení samotného procesu získávání informací: jak uvádějí, namísto série jednoduchých úkonů potřebných například pro zjištění času či informace z internetového vyhledávače, stačí s pomocí přístroje uživateli blesková „vnitřní“ výměna.

Přestože je přístroj ve světě hi-tech novinkou, samotný princip stroje na „odposlouchávání myšlenek“ je předmětem vědeckého výzkumu minimálně od roku 2004, kdy informaci o budoucím vývoji systému zveřejnila NASA. Největším dosavadním omezením zůstává u prvorozeného přístroje malá slovní zásoba – prozatím dokáže rozpoznat pouhou stovku anglických termínů. Krom toho je s ním spojen i potenciální problém, který představuje možnost jeho zneužití pro vojenské účely.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud