Články odjinud

Senioři nemají zkušenost se svobodnými médii, proto věří dezinformacím a populistům

Senioři nemají zkušenost se svobodnými médii, proto věří dezinformacím a populistům

Důchodci mají jen tři zájmy – televizi, křížovky a rozebírání svých nemocí. Takové a podobné předsudky brání podle Jiřího Hraběte seniorům v začlenění se do společnosti a vedou je do izolace. Starým lidem pak chybí sebevědomí, mají dojem, že nikoho nezajímají, a to nahrává politikům, kteří jim slibují nesplnitelné. Jsou pak také mnohem náchylnější k přeposílání dezinformací. „U mnoha osamělých lidí je televize skutečně jediné médium, které rozhoduje o tom, jaký budou mít na některé věci názor. A když si dá někdo tři díly Soudkyně Barbary a pak Arénu Jaromíra Soukupa, tak z toho podle mě nemůže vyjít nic dobrého. Ti diváci v tom vidí ale alternativu ke světu, který je jinak zklamal a nemá o ně zájem. To je podle mě dobrý podnět pro nějakou politickou stranu, která by mohla dát těmto lidem naději a ukázat jim, že ještě mohou být úspěšní a užiteční, že někoho zajímají. Senioři to nyní necítí, a proto utíkají do náruče těm, kteří nabízí jednoduchá populistická řešení. V tom vidím ze strany politiků velký dluh,“ tvrdí ředitel obecně prospěšné společnosti Elpida, která provozuje vzdělávací a kulturní centrum pro seniory, Jiří Hrabě.

Stále se objevuje převážně u starší generace názor, že za komunistů bylo lépe. Je to podle Vás střízlivý pohled, nebo jen typ nostalgie?

Selektivní paměť samozřejmě funguje, takže si často pamatujeme jen to dobré a na to špatné zapomínáme. Pamatujeme si, že jsme byli mladí, ale už si neuvědomujete, jaké tady při tom bylo politické klima. Život v komunismu byl pro některé v něčem jednoduší, protože se nemuseli rozhodovat sami za sebe. Teď ale mnohdy zůstali sami a neví, co se sebou. Já myslím, že možná až teď třicet let po revoluci znovu zjišťujeme, v čem je dobrá síla komunity. Po roce 1989 jsme si řekli, že zrušíme všechny kluby a svazy, protože nějaké sdružování nám přišlo jako dědictví komunismu. Chtěli jsme posilovat sami sebe a naši individualitu. Ale takhle to nemůže dál fungovat.

Jaké nejčastější stereotypy se se stářím pojí?

Jeden z nejzásadnějších stereotypů je představa, že stáří je nezajímavé, že staří lidé jsou nemocní a nemají peníze. První stereotyp se dá rozbít tím, že každý člověk je originál, má za sebou nějaký příběh a i když to nemusí být někdo, kdo nějak zasáhl do historie státu, tak mohl být třeba dobrý ve své profesi a může ostatním něco předat. To, že je někdo hodně nemocný, platí asi pro 10 % lidí. Když se podíváte na ekonomickou situaci, tak životní standart seniorů roste, byť se nemůžeme rovnat západním zemím. Novináři ale logicky spíše upřednostňují negativní zprávy, a proto se v médiích objevují hlavně staří, nemocní lidé, což tuto představu o seniorech upevňuje.

Kdo pomáhá s rozvíjením a utužováním těchto stereotypů?

Lidé si pěstují předsudky sami v sobě tím, že se bojí si něco dovolit. Byl jsem třeba svědkem jedné diskuse, kdy jedna paní vyprávěla kamarádkám, že pojede do Řecka. Kolegyně kolem stolu jí ale na to začaly říkat, že měla radši vnukovi koupit kolo. Jde o to, že senioři se musí odhodlat a rozhodnout se, že chtějí dělat něco sami pro sebe a že na to mají nárok. Nešli přece do důchodu jen proto, aby tady byli pro někoho jiného jako „hlídači“, ale aby mohli dál žít svůj aktivní život. Předsudky utužují samozřejmě i politici. Ti se snaží seniory koupit především jednorázovými příspěvky, než aby se zajímali o dlouhodobé institucionální změny, které by umožnili například v závěru života zůstat starým lidem co nejdéle doma.

Jak starým lidem pomoci, aby se vymanili ze sevření předsudků?

Cesta existuje, ale bude trvat dlouho. Důležité je posilovat kritické myšlení, které se ale nedá jen tak nadiktovat, nebo vytvořit lusknutím prstů. Mottem naší organizace je „Pomáháme seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti“. Senioři totiž mají společnosti co nabídnout, ale je důležité to hledat. Naše projekty jsou mezigenerační a na jejich přípravě se podílí lidé od 18 do 85 let a snažíme se je koncipovat tak, aby zajímaly starší i mladší generaci. I pro ně je totiž tento přístup důležitý, protože jednou v této situaci budou sami. V roce 2050 by senioři měli tvořit třetinu společnosti.

„Senioři většinou nemají zkušenost s fungováním médií ve svobodném světě, a proto si myslí, že na každém šprochu je pravdy trochu. Důvěryhodnost zprávy přitom neposuzují podle zdroje informace, ale podle toho, kdo jim ten email přeposlal“
Jiří Hrabě

Se seniory jste v denním kontaktu, co je nejvíce trápí a čeho se obávají?

Často je trápí věci spojené se zdravotním stavem a také problémy týkající se ztráty životního partnera a z toho vyplývající samota. Na seniorské lince, která má číslo 800 200 007 a je zdarma, problém samoty řeší asi 50 % volajících. Ten problém přitom nesouvisí jen se ztrátou partnera, ale i s krizovou dobou přechodu do důchodu, kdy člověku skončí stereotyp a najednou je doma pořád a když si nenajde smysluplné trávení volného času, tak může začít časem sociálně okorávat a ztratí se ze společnosti. Mezi další témata patří zdraví a neutěšené rodinné vztahy. Někdo třeba dlouhá léta nekomunikuje s někým z rodiny a s blížícím se horizontem si uvědomí, že by chtěl mít čistý stůl. Chtěl by dát ty věci do pořádku a neví jak. Společně s pracovníkem na lince tak hledají nejvhodnější způsob, jak komunikaci začít. Často se nám ozývají i týraní senioři, nebo ti, kteří naletěli šmejdům a uzavřeli nějakou smlouvu, že které se nedokáží vyvázat.

Co děláte, když se ozve týraný senior? Předáváte záležitost policii?

Nemůžeme suplovat policejní složky, a pokud si to volající nepřeje, tak komunikace zůstává mezi ním a našim pracovníkem. Ten se snaží podpořit seniora v tom, aby našel sílu a problém aktivně řešil, aby třeba zmobilizoval širší rodinu, sousedy, nebo organizaci v místě, kde žije. Dokážeme také poskytnout širokou síť kontaktů v místě jeho bydliště.

Tématem posledních voleb byly i dezinformace šířené po sociálních sítích a emailech. Snažíte se se seniory v Elpidě o této problematice mluvit?

Když u nás natáčeli reportéři z pořadu 168 hodin, tak se zeptali asi stovky lidí, která tady seděla, jestli mají zkušenost s tím, že jim někdo v době před volbami poslal email, který se vyjadřoval k některému z kandidátů. Mě naprosto šokovalo, že se zvedly všechny ruce. Hoaxy fungují podle mě hlavně skrze emaily, což je fenomén, který je zatím úplně nepodchycený a pravděpodobně rozhodl i poslední prezidentské volby. V těch zprávách se objevovaly úplné nesmysly, které ale lidé nedokázali ihned ověřit. Senioři totiž většinou nemají zkušenost s fungováním médií ve svobodném světě, a proto si myslí, že na každém šprochu je pravdy trochu. Důvěryhodnost zprávy přitom neposuzují podle zdroje informace, ale podle toho, kdo jim ten email přeposlal, protože, „když mi to poslal Franta, kterého znám třicet let, tak to bude pravda, protože žádnou hloupost by mi neposílal“. My se tématu dezinformací chceme hodně věnovat ve spolupráci s dalšími organizacemi a chceme v regionech pořádat workshopy pro seniory, kde budeme ukazovat, kde se falešné zprávy objevují, jak je poznat a jak pracovat s informacemi, protože to je výbava, kterou těm lidem nikdy nikdo nedal.

Nepoučí je v tomto jejich blízcí?

Do našich kurzů lidé často chodí právě proto, že jejich příbuzní s nimi při vysvětlování nemají trpělivost. To se stává klasicky v situacích, kdy se starší člověk učí pracovat s technologií, se kterou doposud neměl zkušenost, ale jeho vnouče je v tom jako doma. Ale já mám pocit, že se to začíná už trošku obracet. Že ten brutální individualismus počátku 90. let se pomalu vytrácí ve prospěch vyššího smyslu a lidé se znova snaží stát součástí komunity.

Odráží se tento trend i ve vzrůstajícím zájmu o “adopci babiček a dědečků”, kdy rodiny hledají pomocí inzerátů náhradní prarodiče a senioři naopak rodinu s dětmi?

Ano, lidé se asi čím dál více stěhují za prací, a v místech, kde pak žijí, jim rodina chybí. Proto jsou otevření tomu, že do jejich života vstoupil někdo další, ke komu sice nemají žádnou biologickou vazbu, ale mohou si k němu vytvořit vztah. Mně se líbí, když to pak funguje na principu “já vám můžu nakoupit a vy my můžete pohlídat děti”, nebo “my vás vezmeme do divadla a vy nám zalijete kytky, když budeme pryč”. To je podle mě úplně normální, jen jsme na to kdysi zapomněli. Podle mě se časem vyvinula taková odtažitost, kdy se už bojíme zazvonit u souseda, že nám došla mouka a vajíčka, protože se neznáme a ani se třeba nezdravíme. Myslím ale, že touha po anonymitě mizí. Začínáme se více zajímat o svoje okolí a to je podle mě cesta k tomu, aby se i celá společnost začala chovat jinak.

Je podle Vás dobré se s seniory bavit o smrti? Lidé občas takové snahy ze strany svých prarodičů brzdí prohlášeními „ale babi, na to nemysli, to je ještě daleko“…

Takhle odpovídáte do doby, než získáte se smrtí osobní zkušenost a někdo vám umře. Samozřejmě je důležité o smrti mluvit, protože tím pomáháte nejen tomu člověku, ale i sobě, protože se můžete připravit na období ztráty a truchlení. Mně loni zemřel strejda, kterému bylo 55 let a měl jsem ho spíše jako staršího bratra. A bylo to pro mě hrozné, protože jsem byl u něj poslední tři měsíce ob den a byl jsem i u jeho posledních okamžiků. Vypořádal jsem se s tím tak, že v poslední fázi jeho života jsme o smrti spolu mluvili a podle mě to byla zkušenost, díky které jsem skutečně dospěl. Než tu ztrátu v dospělém věku zažijete, tak si nedokážete uvědomit, co to vlastně znamená. Do budoucna vám to pak umožní přirozeně mluvit s blízkými o tom, že lidský život je konečný a že oni mají zájem si uspořádat své věci za svého života a my bychom před jejich přáním neměli uhýbat.

„Podle mě se časem vyvinula taková odtažitost, kdy se už bojíme zazvonit u souseda, že nám došla mouka a vajíčka, protože se neznáme a ani se třeba nezdravíme. Myslím ale, že touha po anonymitě mizí. Začínáme se více zajímat o svoje okolí a to je podle mě cesta k tomu, aby se i celá společnost začala chovat jinak.“
Jiří Hrabě

Co bychom se od seniorů měli naučit?

Měli bychom se naučit, že zkušenost, a nemusí být jen pracovní, je důležitá hodnota, která člověka obohatí. A také bychom mohli převzít určitý nadhled, který senioři s věkem získávají.  Ale myslím, že to platí i opačně. I senioři by se od mladých mohli něco naučit, třeba určité drzosti. Když se podívám na mladé lidi, tak se mi libí, že nejsou zatížení vědomím, že by se měli s někým porovnávat a zapadat do nějakých tabulek, ale že si dělají věci tak, jak chtějí. Myslím, že obě generace si mají navzájem co dát.

 

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818