Články odjinud

Sudetští Němci nešetřili ani české děti. Stříleli do nich, lámali ruce a znesvěcovali ostatky

Sudetští Němci nešetřili ani české děti. Stříleli do nich, lámali ruce a znesvěcovali ostatky

„Ve škole nám při svých demonstracích vymlátili kamením okna, nadávali nám ‚české svině‘ a podobně. Napadali nás fyzicky cestou do školy a zpět domů. Museli jsme spát u zdi pod okny, neboť to bylo trochu bezpečnější místo před kameny a někdy i před střelbou,“ popisuje jeden z pamětníků z Českého Krumlova situaci v pohraničí v září 1938. Násilí ze strany takzvaných sudetských Němců se stupňovalo a provolávali, že chtějí „Heim ins Reich“, domů do říše. Situace začínala být neudržitelná, a kdo z českých občanů mohl, z pohraničí odjel. Ti, kteří zůstali, odešli po přijetí Mnichovské dohody 30. září 1938. Celkem své domovy kvůli nacistickému fanatismu muselo opustit téměř půl milionu Čechů a Slováků. Válku často prožili v provizorních podmínkách, ve stodolách, malých bytech a u příbuzných ve vnitrozemí. Po válce pak nacházeli své majetky často vybrakované a nenávratně poničené.

Vůli a sen o odtržení od Československa vštípil do hlav Němců v pohraničí především lídr Sudetoněmecké strany Konrad Henlein, kterého v tom hojně podporoval Adolf Hitler. Situace Němců v Československu se začala vyhrocovat po anšlusu Rakouska v březnu 1938. Přestože i do té doby se objevovaly konflikty, podle pamětníků nijak neovlivňovaly společné soužití.

Dobrácké německé sousedy zfanatizoval Henlein. Začali vytloukat výlohy i plivat na české děti

„Do roku 1937 vše probíhalo v klidu a v pořádku, než Henlein zfanatizoval sudetské Němce. Ti se pak k nám chovali nepřátelsky, docházelo ke střetům jak mezi dětmi, tak mezi dospělými. Vyvrcholilo to v září 1938, kdy nám Němci vyhrožovali pověšením na telegrafní tyče,“ vzpomíná v knize Vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1938 Růžena Větrovcová z Omlenice. „Sousedé i kamarádi byli Němci. Velice dobře jsme s nimi vycházeli. Nikomu z nich nevadilo, že jsme chodili do české školy a do Sokola. To se však změnilo, když se objevil Henlein. Německé děti se nám začaly posmívat, přestaly s námi kamarádit, někdy i na příkaz rodičů. Stalo se mi, že otec mé kamarádky na mě plivl. Bylo mi tehdy čtrnáct let,“ popisuje pamětnice ze Stříbra.

Ani násilí ale nepřišlo ze dne na den. Nenávistné postoje se nejdříve obracely především vůči židům. Henlein vyzýval k bojkotu židovských obchodníků. Němci vytloukali výlohy a židovská komunita začala být v pohraničí čím dál více izolovaná. Antisemitské nálady se objevovaly především v Chebu, Sokolově, Jeseníku, Opavě nebo v Českém Krumlově. Řada lidí se proto rozhodla odejít z pohraničí už po částečné mobilizaci v květnu 1938.

Co předcházelo Mnichovské dohodě?Co předcházelo Mnichovské dohodě?autor: INFO.CZ

Tyto obyvatele řadí historik Jan Benda v knize Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938 - 1939 do takzvané první migrační vlny. V té dominovali především židé, většinou lékaři, advokáti a movitější obyvatelé, kteří si mohli změnu bydliště dovolit a vzhledem ke vzrůstajícímu napětí se rozhodli dále nečekat.

Další zlom v situaci přišel 12. září 1938, když v Norimberku na sjezdu nacistické strany NSDAP promluvil Adolf Hitler. Jeho vystoupení přenášel rozhlas a pamětníci popisují, že v době vysílání byly ulice v pohraničí vymetené, protože všichni Němci se tísnili u přijímačů. Na některých místech už se projev ale vysílal také veřejně z amplionů.

Hitler dal povel k násilí. Za dva týdny přišlo o život sto lidí

Hitler na sjezdu otevřeně vyzval ke střetům a jeho promluva zněla především výhružně. „Utrpení sudetských Němců je nevýslovné. Pro každý národní projev vůle jsou honěni a štváni jako dravá zvěř. Říše dalšího utlačování nestrpí. Jsou také německé zájmy, které jsme odhodláni hájit, a to za každých okolností,“ hřímal v Norimberku nacistický vůdce. Čeští Němci si projev vyložili doslova jako povel k útoku. 

Už v noci ze 12. na 13. září se v pohraničí rozhořely nepokoje. Ozbrojení ordneři, tedy sudetští Němci, kteří se rozhodli vzít pořádek do svých rukou, začali přepadat vojáky a četnické stanice. V Habartově po boji s několikanásobnou přesilou padli čtyři četníci.

Propagační plakát s nápisem "Konečně osvobození od Československa"Propagační plakát s nápisem "Konečně osvobození od Československa"autor: Archiv Jaroslava Čvančary

Československá vláda zareagovala vyhlášením stanného práva v příhraničních oblastech a vysláním vojska, které se snažilo výboje uklidnit. I přesto byla situace i nadále napjatá. 16. září vláda rozpustila Sudetoněmeckou stranu a ve stejný den Němci ustanovili polovojenskou organizaci Sudetoněmecký Freikorps, jehož členové i nadále útočili a přepadali Čechy v pohraničí.

„Jak uvádějí historici Eva Hahnová a Hans Henig Hahn v knize Sudetoněmecké vzpomínání a zapomínání, tak sudetoněmecká teroristická organizace Sudetendeutsche Freikorps na výzvu vůdce Sudetoněmecké strany Konráda Henleina, tehdy již uprchlého do Mnichova, provedla během posledních dvou týdnů před Mnichovskou dohodou ke třem stovkám teroristických útoků, při kterých přišlo o život přes stovku lidí,“ vysvětluje pro INFO.CZ archivář Vojtěch Šustek.

Situace v pohraničí začala připomínat občanskou válku. Agresorem byli ovšem Němci, kteří se snažili prostřednictvím bojůvek vyprovokovat Čechy k obraně, kterou ovšem veřejně a především před Západem vydávali za útok.

„Československo bylo demokratickým státem a snažilo se německé občany získat, doufalo a usilovalo o jejich loajalitu. Když se pak koncem 30. let znacizovaní českoslovenští Němci dopouštěli teroristických útoků, tak skutečně rázný policejní a vojenský zákrok československého státu by posloužil Hitlerovi jako důkaz o teroru, jehož se Československo dopouští na sudetských Němcích,“ dodává Šustek. Německá propaganda tak každý československý zákrok proti ordnerům vydávala za důkaz útisku Němců v Československu.

Nacističtí fanatici se přestali štítit čehokoli. Stříleli do českých dětí a lámali jim ruce

Po vyhrocené situaci v půlce září začaly hromadně odcházet další skupiny obyvatel. „Po 12. září 1938 došlo k proměně sociální struktury uprchlíků. Mezi utečenci byli zaznamenáni obyvatelé všech sociálních vrstev a národností - antifašističtí Němci, židé a Češi, proto je vhodné mluvit o druhé migrační vlně,“ vysvětluje ve výše zmíněné knize historik Benda. Názorovým oponentům Němců začalo jít v pohraničí o život.

„U vilky, kde jsme bydleli, nás napadli Němci a já byla postřelena. V nemocnici mě neoperovali, kulku v noze mám dodnes,” vzpomíná na bouřlivé září Libuše Švehlová z Plané u Mariánských Lázní. „V tom přiběhli dva muži v civilu s puškami - snad ordneři - a jeden mě vytáhl z kabiny nákladního automobilu tak prudce, že jsem upadl na dlažbu, a to tak nešťastně, že jsem si při pádu zlámal obě ruce. Lidé kolem postávali, hrubě nás uráželi, nadávali a nechali mě bez povšimnutí,” líčí tehdy osmiletý Zdeněk Beneš z Kadaně.

Rozřešení napjaté situace měla přinést Mnichovská dohoda. Tou čtyři evropští státníci 30. září 1938 dali najevo, jak by se měla situace dál vyvíjet. Místa v pohraničí, která měla více než 50 % obyvatel německé národnosti, se měla přičlenit k nacistické říši. Přestože vyslanci z Mnichova přivezli vzkaz, že se nečeká na názor Československa, armáda byla od 23. září mobilizovaná a čekala jen na rozkaz. Zhruba 1 200 000 vojáků ale muselo pohraniční opevnění opustit bez boje.

Území Československa po Mnichovské dohoděÚzemí Československa po Mnichovské dohoděautor: INFO.CZ

Zřejmě nejhorší byla ale situace pravděpodobně pro Čechoslováky, kteří se ze dne na den ocitli na německém území mezi nepřáteli a začali hromadně opouštět pohraničí. „Odejít museli všichni neloajální Češi. Kdo tam chtěl zůstat, tak se musel přihlásit k německé národnosti. Někteří tam zůstávali, protože žili ve sňatku s Němcem, nebo Němkou, nebo byli skutečně loajální k říši. Jiní opravdu neměli kam jít a měli pocit, že zůstat tam je menší zlo, než zůstat bez střechy nad hlavou. Takových lidí ale bylo velmi málo,” vysvětluje pro INFO.CZ historička Jitka Neradová.

Péče o uprchlíky dala dohromady odbojáře, kteří o tři roky později pomohli parašutistům skupiny Anthropoid

Po 30. září 1938 se tak spustila třetí a nejmasivnější uprchlická vlna. „Bylo to dost dramatické, protože lhůty k vystěhování byly dost přísné, stejně jako pravidla toho, co si lidé mohou vzít s sebou. Mnozí neměli kam jít, což byl důvod, proč neodešli už dříve. Proto často mířili do středních Čech a do Prahy. Dobové materiály potvrzují, že Praha byla plná uprchlíků z pohraničí. Nebylo snadné jim najednou najít bydlení, proto třeba na Letné vyrostlo úplné stanové městečko, kde museli někteří vydržet až do zimy,” dodává Neradová.

Když signatáři Mnichovské dohody potvrdili, že území skutečně patří Němcům, dávali mnohde noví páni měst a obcí neskrývaně najevo svou nabytou dominanci. „Mám kopii zápisníku Miroslava Moravce z Ledvic u Duchcova, kde se svojí ženou Annou provozoval obchod s koloniálním zbožím. V září 1938 byl zbit a ztýrán svými německými sousedy. Před smrtí jej zachránil jeden z německých občanů, který se ho zastal a umožnil mu útěk. Manželé Moravcovi ale násilné smrti stejně neušli. Němci je zavraždili 24. října 1942 v Mauthausenu výstřelem do týla za jejich činnost v sokolském odboji. Podobně musel prchnout učitel na české menšinové škole v Háji u Duchcova Jan Zelenka-Hajský, aby nebyl ubit místními Němci, svými sousedy. On, jeho žena Františka a syn Milíč později vstoupili do dějin jako jedni z nejvýznamnějších účastníků akce proti Heydrichovi,” doplňuje Šustek.

Právě nová spojení mezi vyhnanými a těmi, kteří se jim snažili pomáhat, už koncem roku 1938 utvářela základ podpůrné odbojové sítě, která o tři roky později poskytla pomoc parašutistům ze skupiny Anthropoid a dalším. „Tehdy se uzavírala přátelství, která byla počátkem domácích odbojových organizací po 15. březnu 1939. Jako příklad nám mohou posloužit členové Sokola, kteří od počátku roku 1942 poskytovali úkryt mužům z paraskupiny Anthropoid. Zmínil bych především členku Sokola paní Marii Moravcovou z pražského Žižkova, která se již v roce 1938 jako dobrovolná sestra Českého červeného kříže hodně podílela na pomoci vyhnancům z pohraničí,” vysvětluje Šustek.

Na INFO.CZ vyšel rozsáhlý seriál k výročí operace Anthropoid o výsadkářích a členech odboje. Přečíst si ho můžete zde >>>

Pohraničí muselo opustit až půl milionu lidí. Žili pak ve stanech, vagónech i stodolách

Počet lidí, kteří museli kvůli neklidné situaci v pohraničí opustit své domovy, se vyčísluje poměrně těžko. Statistiky jednotlivých úřadů se mnohdy liší a některé do počtů nezahrnují například státní úředníky a  jejich rodiny. Historik Jan Benda ale předpokládá, že kvůli ztrátě území, které si zabralo Německo, ale i Polsko a Maďarsko, které využily oslabené situace Československa takřka bez spojenců, ztratilo domov až půl milionu obyvatel.

Do konce války museli přežívat v různých provizorních obydlích a po příbuzných. Některým to nenávratně změnilo život. „Nechci se dál podrobně rozepisovat, co všechno jsme zažili, nerada na to vzpomínám, bude mne to bolet do konce života. Kromě materiálních škod jsem ani nemohla dokončit gymnaziální studium, protože ve vnitrození, kde byly školy přeplněné, jsem nebyla přijata,” popisuje Libuše Bartušová původem z Chomutova.

Vyhnaní Češi museli bydlet i ve vyřazených vagónech. Na tomto je nápis "Díky vám, spojenci, stali se z nás vyhnanci"Vyhnaní Češi museli bydlet i ve vyřazených vagónech. Na tomto je nápis "Díky vám, spojenci, stali se z nás vyhnanci"autor: Archiv Jaroslava Čvančary

Vyhnání obyvatelstva přervalo jejich sepjetí s rodným krajem, vyhlídky na budoucnost i rodinné vazby. Někteří Češi totiž přesto v pohraničí zůstali například proto, že žili ve smíšeném manželství s německým partnerem. Ti, kteří v roce 1938 odešli, se pak snažili vracet zpět, byť už ne všichni. Své rodné vesnice a města pak nacházeli mnohdy v tristním stavu.

Po návratu zmar. Nacisté se nestyděli znesvětit ani dětské ostatky

„Vůbec nejhorší vzpomínku však mám na to, co jsme zjistili po válce, když jsme se z vnitrozemí jeli podívat do Sokolova. V roce 1936 mi ve věku tří let zemřel bratr Karel. Byl pohřben na falknovském (poznámka: sokolovském) hřbitově a pochopitelně po dobu okupace jsme neměli možnost se na hrobeček jet podívat. Bylo velmi obtížné rozházené zbytky hrobu na hřbitově vůbec najít. Vzpomínám na pláč mé matky, otce, ale i na svůj. Všechny české hroby byly zdemolovány a ostatky rozházeny po hřbitově,” uvádí Vladimír Fišer, který pocházel ze Sokolova.

Obětí Mnichovské dohody, kterou chtěli francouzští a britští diplomaté zajistit mír, se stalo asi půl milionu lidí. Protože od té doby uplynulo už 80 let, žije už jen velmi málo pamětníků, kteří o tehdejší situaci dokáží podat dostatečné svědectví. Podle Šustka se navíc na vyhnané Čechoslováky po revoluci příliš nevzpomínalo.

„Přibližně od poloviny 90. let se podle mě mezi našimi politiky a novináři objevili exponenti německé revizionistické propagandy, jejímž cílem je změnit české historické povědomí. Upozorňují pouze na některé události, kterými chtějí vzbudit dojem, že v souvislosti s druhou světovou válkou se nedopouštěli zločinů Němci na Češích, nýbrž Češi na Němcích. V souvislosti s tím se proto stále objevuje téma poválečného odsunu a o vyhánění Čechů z pohraničí se téměř nemluví. Možná proto tady donedávna nebyl u politiků a v mediích zájem připomínat hrdinství československých občanů v odboji, ani utrpení Čechů při jejich vyhánění z pohraničí v roce 1938, ani během dalších šesti let německé okupace,” dodává Šustek.

Použité příběhy pamětníků vyšly v knize Vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1938. Fotografie k článku poskytl badatel Jaroslav Čvančara.

Mnichov 1938: Strhující vyprávění o událostech před zradou i Hitlerových obavách z československých divizí>>>


Vše o senátních a komunálních volbách se dočtete zde>>> 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818