Články odjinud

Svatý Urban I. - patron vinařů a ochránce proti opilství

Svatý Urban I. - patron vinařů a ochránce proti opilství

Jako patron vinařů a bednářů je uctíván svatý Urban I., jehož památku slaví římskokatolická církev 25. května. Je rovněž vzýván na ochranu vína a vinohradů, proti mrazu a bouřce, ale i proti opilství. Bývá zobrazován jako papež, jeho atributem je hrozen vína, vinná réva nebo soudek s vínem, snad proto, že jeho svátek připadá na dobu, kdy vinná réva nasazuje na květ.

O jeho životě a působení je známo velmi málo. Pocházel ze vznešeného římského rodu a papežem byl od roku 222 až do své smrti v roce 230. Zhruba současně se začátkem jeho pontifikátu se římským císařem stal Alexandr Severus, jehož matka byla křesťanka a on sám byl v otázce náboženství velmi snášenlivý. Za jeho vlády prakticky nedocházelo k pronásledování křesťanů a proto legendy o mučednické smrti Urbana I. bývají někdy zpochybňovány.