Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Vědci poprvé získali DNA z egyptských mumií. Staří Egypťané měli předky na Blízkém východě

Vědci poprvé získali DNA z egyptských mumií. Staří Egypťané měli předky na Blízkém východě

Dnešní Egypťané mají více DNA obyvatel subsaharské Afriky než jejich starověcí předci. Zjistil to mezinárodní tým vědců vedený Johannesem Krausem z německého Institutu Maxe Planka. Tomu se jako prvnímu na světě podařilo prozkoumat genetickou informaci mumií z dob starého Egypta.

Tým analyzoval DNA z celkem 151 mumií z naleziště Abusir el-Meleq. Zkoumaní lidé žili mezi lety 1400 př. n. l. a 400 n. l. Zjištění pomáhá upřesnit, jak se během historie vyvíjela genetika obyvatel Egypta.

Podle vědců měli staří Egypťaní méně DNA obyvatel subsaharské Afriky. Mnohem více měli společného s lidmi žijícími na Blízkém Východě. Konkrétně šlo o oblasti dnešního Izraele, Jordánska a Libanonu.

Získat genetickou informaci z mumifikovaných těl se vědcům podařilo vůbec poprvé v historii. „Horké egyptské podnebí, vysoká vlhkost v hrobech a chemikálie používané při mumifikaci přispívají k degradaci DNA,“ vysvětluje Johannes Krause, proč je jejich práce tak náročná.

Úspěch otevírá průlom k dalšímu studiu ostatků starověkých Egypťanů a následnému pochopení jejich způsobu života. Vědci původně chtěli prozkoumat, jak genetiku obyvatel ovlivnili zahraniční dobyvatelé. Zásadní posuny se jim však prokázat nepodařilo.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1