Ghosting, haunting, zombieing: nová jména starých nátlakových praktik nejen v milostných vztazích přes internet

Internet a sociální sítě jsou do našich životů a vztahů pevně vpletené. Seznamovací aplikace změnily dynamiku namlouvání a přenastavily pravidla hry. Vzájemná komunikace a interakce na on-line hřišti ale funguje jinak než při fyzickém osobním setkávání. A v souvislosti s tím se vyrojilo hned několik nových fenoménů doprovázejících dnešní milostné vztahy. S láskou a romantikou však nemají mnoho společného, někdy vlastně vůbec nic.

Termín „sociální síť“ použil poprvé v roce 1954 sociolog J. A. Barnes k popisu společenské struktury propojené na základě sblížení, společných zájmů, politických preferencí nebo náboženského vyznání, v níž dochází k obohacování nejen jedince, ale celé skupiny. 

Internet tuto definici poněkud zdeformoval. Sociální sítě, které by měly dle původní definice lidi sbližovat, nás často od sebe navzájem naopak oddalují. Na jednu stranu usnadňují a zrychlují komunikaci i seznamování, ale zároveň jsou zrádným nástrojem zkreslené sebeprezentace, vyfiltrované reality a „dealerem dopaminu“, a stále více i nástrojem mocenského dozoru a řízení.

Se sociálními sítěmi, jak je známe dnes, vstupuje do hry i tzv. disinhibiční efekt, tedy ztráta zábran a ostychu v sociální a komunikační oblasti, nerespektování zažitých norem, zákazů a tabu, které může mít i podobu vulgárního slovního napadání. 

Důvodů je hned několik: od anonymity a s ní souvisejícím pocitem menší zodpovědnosti za své činy; přes „neviditelnost“ (není vidět, jak ve skutečnosti vypadáme, co máme na sobě ani jak se tváříme), asynchronicitu komunikace (reakci je možné odložit na později a promyslet); až po neutralizaci statusu (není nutné brát ohledy na to, kým je komunikační partner v reálném životě, lze si tedy troufnout na kohokoli). 

Sociální sítě mají i funkce, které jsou v reálném životě nemožné – např. mazání zpráv i celých diskusních vláken, blokování nebo vytváření falešných profilů.

Umožňují nejen komunikovat jinak, než by si leckdo ve skutečnosti troufl, ale také navazovat povrchnější vztahy, které lehce nabydeme a lehce pozbydeme. Nestojí totiž tolik času ani úsilí jako v reálném životě. Protějšek je navíc mnohem lehčí „odstranit“, vypnout nebo ztlumit. Partnera si zkrátka můžeme vybírat jako zboží v e-shopu a stejně tak ho vrátit do 14 dnů bez udání důvodů.

Co dělá dětem šrámy na duši? Školní psycholog o ideální škole, rodičovské (bez)moci, domácích úkolech i „problémových dětech“

sinfin.digital