I kvůli jeho experimentům zemřely miliony Sovětů. Teď popularita vědce, kterého Stalin chránil, znovu roste

Info.cz

Jeho práce zabila miliony lidí, jeho výzkum posunul vědu v Sovětském svazu o padesát let zpět. Kontroverzní postava sovětských dějin, vědec Trofim Lysenko, pohrdal západními poznatky a razil názor, že každá vědecká disciplína by se měla vždy podřídit myšlence komunismu. Kvůli jeho vlastnímu výzkumu v zemědělství nicméně vyhladovělo až sedm milionů Sovětů. Po smrti Stalina, ve druhé polovině minulého století začala jeho sláva uvadat, nyní však v Rusku dochází ke vzkříšení kultu této osobnosti, informuje server The Atlantic.

Lysenkova víra ve vítězství komunismu byla bezmezná, stejně tak jeho pohrdání Západem. Narodil se na přelomu století a dětství prožil v naprosté chudobě. Číst se naučil až ve 13 letech, pro mnoho lidí by však bylo lepší, pokud by zůstal po celý svůj život negramotný.

Vědec varuje: Bitcoin je pro lidstvo obrovskou katastrofou. Spotřebovává příliš mnoho energie

sinfin.digital