Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Bože, žehnej fašistickému bezpečí! Komentář Pavla Novotného

Bože, žehnej fašistickému bezpečí! Komentář Pavla Novotného

„Vážený pane předsedo, dovoluji si Vám pogratulovat k výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny… Jsem přesvědčen, že nás spojuje péče o bezpečí lidí v této zemi.“ Tolik z blahopřání, které od kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského, obdržel šéf fašizující partaje SPD Tomio Okamura.

Je otázka, zda oba muži chápou pojmy „bezpečnost“ a „člověk“ stejně, či alespoň podobně. Když Česká televize natáčela o rasistických excesech posledních dní, požádala zástupce parlamentních stran o vyjádření. Rasismus olomouckých fotbalových imbecilů i hrdinných bojovníků s teplickými prvňáky nakonec odsoudili všichni… S nečestnou výjimkou Okamurovců.

Prvňáci z teplické líhně teroristů, které facebookoví myslitelé posílají do plynu, patrně nejsou dětmi, malými lidmi. Pochybnosti snad panují i o Afričanovi z pražské tramvaje, jejíž cestující mlčky přihlíželi spravedlivému hněvu olomouckých obhájců nadřazené rasy. O jejich bezpečnost se slušný vlastenec, který je tady doma a uprchlíky nevítá, prostě nezajímá.

Ano, toto Duka nenapsal. Ale neřekl ani opak. Nechme (raději) stranou, co si primas český opravdu myslí. Kardinál každopádně nemá – podobně jako papež – žádné divize, což dobře věděl i sovětský diktátor Stalin. Na rozdíl od něj a jiných demagogů ale církevní vůdci disponují morální autoritou. Tedy, pokud ji nepřebijí úlisným pragmatismem.

Neplatí argument, že stejný dopis napsal kardinál všem šéfům parlamentních stran. Nenapsal. Šéfovi komunistů Duka naznačil, že dokonce i jeho sympatizanti nechtějí za poslankyni fundamentalistickou stalinistku.

Kardinál navíc promeškal šanci dopis Tomiu Okamurovi neposlat! Nikdo ho k tomu nenutil. Pokud se zaklíná zvyky, ty lze v Česku chápat pružně, jak každodenně dokazuje jeho souputník, prezident Miloš Zeman. Pokud by nejhlasitějšího českého populistu vynechal, zařval by Duka potichu to, co si myslí mnozí jeho věřící. Totiž že rasisté do slušné společnosti nepatří. Protože v tom je síla církve! V gestech, morálce, nevyřčeném!

Aby bylo jasno: jsem příznivcem Ježíšovy i Františkovy církve. Ta ale neleští vlastní kočáry a nenadbíhá politikům, kteří – bude-li to pro ně výhodné –odkopnou křesťany jako Jed z Judey.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1