Česko čelí rostoucímu vměšování Moskvy do svých záležitostí

Daniel Koštoval

Ivan Gabal

Petr Kolář

Petr Pavel

Česko čelí rostoucímu vměšování Moskvy do svých záležitostí a vyvrcholením jejího nepřátelského chování je aféra, která se nanovo rozpoutala po odstranění sochy Ivana Stěpanoviče Koněva. Ve společném textu to píší bývalý náčelník Generálního štábu AČR Petr Pavel, bývalý náměstek ministra obrany Daniel Koštoval, exposlanec Ivan Gabal a bývalý diplomat Petr Kolář. A navrhují, jak postupovat dál.

Česko-ruské vztahy jsou pevně definovány mezinárodně-právně závaznými dokumenty, Chartou OSN a Všeobecnou deklarací lidských práv. Z nich vychází bilaterální česko-ruská smlouva podepsaná v r. 1993. Ta ve své preambuli jasně říká, že smluvní strany jsou „přesvědčeny o tom, že vzájemná úcta a spolupráce … odpovídá zájmům národů České republiky a Ruské federace a slouží upevňování … kvalitativně nových vztahů, založených na rovnosti.“

Dnes jsme svědky porušování této smlouvy ze strany Ruska. ČR roky čelí rostoucím snahám Moskvy zasahovat do jejích vnitřních záležitostí a tím porušování principu rovnosti, demokracie a právního státu.

Rusko pomocí zpravodajských operací, informační války, lživých obvinění (viz kauza novičok) a dalších nástrojů usiluje o oslabení pozice ČR v kolektivní obraně NATO a o rozložení NATO i EU.

Pro vládu jsme jen zaměstnanci holdingu. Stojíme u pásu a oni rozkazují, říká Lohniský

sinfin.digital