Český bermudský trojúhelník: Trestání firem by mělo být mírnější, statistiky jsou však alarmující

Ivan Langer

KOMENTÁŘ IVANA LANGERA | Čert nikdy nespí! Stejně tak policie a státní zastupitelství. A to platí i v době covidové. Koneckonců kdysi Vrchní státní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová připustila, že zatýkat se může i o Vánocích. Proč by tomu nemohlo být tak i pod rouškou covidu-19? Přidá-li se k nim i zákonodárce svou tvůrčí činností, je doporučení jasné: Dávejte si pozor nejen na „čínskou chřipku“!

Jako zákonodárce jsem byl dlouhodobým a zásadním odpůrcem trestněprávní úpravy postihu právnických osob – firem. Jako advokát jsem si svůj odpor vůči zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) ponechal a věnuji se mu nejen v roli obhájce, ale zejména z pohledu předcházení možného postihu právnické osoby podle tohoto zákona. Neskrývaná ambice orgánů činných v trestním řízení stíhat a „zavírat“ firmy byla ukryta již v původní podobě zákona. Jejich argumentace a odpor vůči jeho novele v roce 2016, přinášející možnost „liberace“ – vyvinění, ji jen dále potvrzovala. Koneckonců statistiky a každoročně rostoucí čísla stíhaných a odsouzených právnických osob jsou tomu dostatečným důkazem. Pozitivní zprávou budiž, že právě na novelu zákona účinnou od prosince 2016, (zákon č. 183/2016 Sb.) přinášející možnost vyvinění právnické osoby na základě principu – kdo se chová odpovědně, nemá být trestán, zareagovalo a reaguje Nejvyšší státní zastupitelství ČR v podobě (víceméně pravidelně) aktualizované metodiky pro policii a státní zastupitelství, jak podle zákona postupovat a zejména pak, jak vykládat ustanovení § 8, odst 5 zákona. Právě ten je totiž z hlediska možného vyvinění právnické osoby, klíčovým ustanovením zákona č. 418/2011 Sb. (TOPO)

Letošní podzim nám spolu s covidem přinesl nejen „nový výklad“ liberace právnické osoby, ale rovněž novou právní úpravu TOPO (v podobě zákona č. 333/2020 Sb.) a přehled o  aplikační praxi orgánů činných v trestním řízení z pohledu počtu stíhaných a odsouzených právnických osob. Právě tento trojúhelník – kombinace metodiky, zákona a statistiky je příležitost udělat si ucelený přehled o stavu věci a možnost k zamyšlení se, jak neuvíznout v síti trestní odpovědnosti právnických osob a ochránit sebe i svoji firmu.

Biden k sobě z advokacie přetáhl i manžela Harrisové. V Česku právníci zůstávají spíše ve stínu

sinfin.digital