Dostálová: Stavební zákon je kompromis, který stoprocentně zlepší současný stav

Klára Dostálová

25. 05. 2020 • 16:54

KOMENTÁŘ KLÁRY DOSTÁLOVÉ | Současný stavební zákon představuje kompromis. Kompromis mezi zájmy stavebníků a veřejnými zájmy. Proto je po celou dobu přípravy terčem kritiky. Je to ale kompromis, který přinese to, co všichni od změny stavební legislativy očekávají – zrychlí zoufale pomalé povolování staveb, zjednoduší neskutečně přebujelou administrativu, která ho provází, a především zajistí dodržování lhůt ze strany státu! Současný stav se tak stoprocentně zlepší. Zatímco dosud čekali stavebníci na stavební povolení u větších staveb klidně i deset let, nyní to bude v řádu týdnů, nejdéle měsíců! Zaručujeme se, že včetně soudního přezkumu nebude žádná ze staveb čekat na zahájení prací déle než rok. Proti současnému stavu je to skoro nepředstavitelné zrychlení. 

Proto je vlastně nepochopitelné, proč se nyní představitelné podnikatelských svazů proti zákonu tak hlasitě vymezují. Jediným vysvětlením je to, že nejde o původní návrh, který jako maximalistickou variantu spolu s MMR připravili odborníci z Hospodářské komory. Já tuto spolupráci stále velmi oceňuji. Dala nám totiž do tvorby zákona onen podnikatelský vhled, který by samotní úředníci nikdy neměli. Díky ní jsme jasně vydefinovali zájmy podnikatelské sféry a zvládli je do návrhu zapracovat.

Na druhou stranu byla první verze zákona skutečně příliš propodnikatelská, a proto jsme se stali terčem kritiky ochránců veřejného zájmu za to, že jdeme na ruku developerům. K původnímu návrhu přišlo také více než 5000 připomínek převážně resortů – tedy ochránců veřejného zájmu, a těm bylo nutné v řadě případů dát za pravdu.

Výsledkem je návrh, který stojí na záměru schváleném vládou a přináší přesně ta zlepšení současného stavu, po kterých podnikatelé volali. Oproti deseti letům budou stavebníci čekat na povolení nejdéle rok. Oproti 50 razítkům, která si museli sami obstarávat, jim stavební úřad zajistí jen jedno jediné. Developeři na to čekají jako na smilování. A to, že jim nový stavební zákon přinese zlepšení, si většina z nich uvědomuje a volá po platnosti zákona v co nejkratším čase. Podle průzkumu, který spolu s MMR provedla CEEC Research v dubnu a květnu mezi 103 stavebními firmami v Česku, by v podstatě 80 procent z nich uvítalo platnost zákona již příští rok.

Proto je nepochopitelná kritika ze strany některých podnikatelských svazů, které nyní ministerstvo čelí. Finišujeme, abychom stihli zákon schválit ještě letos tak, aby mohl začít platit od roku 2021. Víme, že nás v tom největší stavební i investorské, státní i soukromé firmy podporují, protože bez nového zákona budou i nadále prosazovat své investiční záměry pět a více let. Zároveň nás vedení jejich podnikatelských svazů ostřeluje, navíc se zcela nekonkrétní, obecnou a politicky motivovanou argumentací o tom, že jsme promarnili šanci.

Zkusím tedy proti obecným tvrzením postavit fakta:

· MMR vedlo v posledních pěti měsících desítky jednání s jednotlivými aktéry, je ale třeba si uvědomit, že stavební zákon bude vždy kompromis mezi zájmy soukromými a veřejnými, kdy nikdo nebude beze zbytku spokojen. Pokud ale chceme stavět, musíme se oprostit od prosazování pouze svých dílčích zájmů a podívat se na něj jako na celek.

· Zákon byl předložen do připomínkového řízení v maximalistické variantě a bylo jasné, že budou muset následovat kompromisy a ústupky. Toho si musela být HK ČR jako partner MMR vědoma. My především musíme zajistit, aby zákon důsledně ochránil veřejné zájmy, jejichž garantem jsou jednotlivé resorty. K zákonu se sešlo přes pět tisíc připomínek, z nichž většinu se podařilo ministerstvu vypořádat.

· Na finálním znění zákona se spolu s MMR během vypořádání připomínek až do finále podíleli také erudovaní právníci František Korbel a Stanislav Kadečka, kteří za Hospodářskou komoru ČR na tvorbě zákona spolupracovali. Autorský dohled a kontinuita návrhu a jeho soulad s věcným záměrem i po zapracování připomínek je tedy podle našeho názoru jednoznačně zajištěn. Komora sama dala v tiskovém prohlášení od zákona ruce pryč a teď si stěžuje, že nebyla informována…   

· Proklamace, že zákon nic nezjednoduší, protože to je kočkopes (reakce na dohodu se Svazem měst a obcí) a stejně zůstane ne jedno, ale spousta razítek, jsou jen marketingové výkřiky. Zákon přináší řadu principů, které povolování jednoznačně urychlí a zjednoduší, ať už jde o tlak na dodržování lhůt prostřednictvím fikce souhlasu nebo opatření proti nečinnosti stavebního úřadu, jedno řízení, redukci typů stavebních úřadů, apelační princip, kdy nadřízený úřad bude muset ve věci přímo rozhodnout a nevracet jen věc k projednání zpět na nižší instanci, jak je tomu dnes, nebo maximální redukci dotčených orgánů, tedy razítek. Není pravdou, že zákon nepřinese kýžené zrychlení. Stavebník bude do jednoho roku vědět, zda může stavět či nikoliv, za tím si stojím!

· Většina dotčených orgánů bude integrována do stavebních úřadů. Vždyť dnes investor musí získat 40 a víc razítek! Neintegrovaní zůstanou pouze hasiči, částečně památkáři (u Národních kulturních památek a u památek Unesco) a Agentura ochrany přírody a krajiny (ve zvláště chráněných územích), což jsou veřejné zájmy, po jejichž maximální ochraně volá odborná i laická veřejnost. I pro ty ale bude platit fikce souhlasu, takže řízení nebude trvat roky! Dnes často roční čekání investora na razítko se tak zkrátí na 30 dnů, po jejichž uplynutí, pokud orgán nevydá stanovisko, bude bráno za to, že se záměrem souhlasí.

· Zákon se od věcného záměru schváleného vládou „zásadně odchýlil“ snad jen dohodou se SMO ČR uzavřenou na úrovni premiéra, což je kompromis dostatečně komunikovaný a medializovaný od ledna letošního roku. Nejde tedy tvrdit, že by šlo o překvapení a pan prezident HK ČR se proti této dohodě již před několika měsíci v médiích i prostřednictvím tiskové zprávy vymezil. MMR vždy označovalo tuto dohodu za nikoliv nejšťastnější politické řešení, které ale s ohledem na uskutečněnou kompromisní dohodu ctí a která i tak zajistí zrychlení a zjednodušení povolování staveb.  

· Postoj Svazu podnikatelů ve stavebnictví nás překvapil asi nejvíce. V aktuálním průzkumu, který zpracoval CEEC Research mezi 103 stavebními firmami, totiž vychází, že stavební firmy zákon jednoznačně podporují a chtějí jeho co nejrychlejší platnost. A je to logické. Aby měly stavební firmy práci, musí se povolovat silnice, dálnice, bytové domy, kanceláře… Neschválení nového stavebního zákona by nejvýrazněji dopadlo právě na ně.

Zákon přinese jednoznačně zrychlení pro velké a strategické stavby nadmístního významu, když ty bude řešit rovnou krajská stavební správa, po čemž investoři těchto děl dlouho volají. Výtky Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Svazu průmyslu a dopravy tedy považujeme za nepochopení celé věci a budeme stavebním firmám a investorům znovu principy nového stavebního zákona vysvětlovat v sérii seminářů, které rozptýlí jejich obavy.

SDÍLET