Hlas rozumu. Stát už nemůže beztrestně ohrožovat soukromý byznys

Německý ústavní soud rozhodl, že energetické společnosti mohou požadovat odškodnění za uzavření jaderných elektráren. O něm rozhodla v návaznosti na nehodu v jaderné elektrárně v japonské Fukušimě německá vláda. Rozsudek může mít dalekosáhlé dopady nejen v Německu. Ukázal, že stát nemůže bezhlavě měnit podmínky pro byznys, aniž by za to nesl zodpovědnost.

O odstavení jaderných elektráren německá vláda rozhodla už v roce 2002 a stanovila, kolik energie mohou jednotlivé reaktory vyprodukovat. V roce 2010 ovšem průměrnou životnost reaktorů prodloužila o dalších 12 let. Podobně by Německo postupovalo i nadále, pokud by o rok později nedošlo v japonské Fukušimě k zemětřesení a následné vlně tsunami, která způsobila druhou nejhorší havárii jaderné elektrárny v historii. Vláda tak po událostech v Japonsku stanovila nejzazší hranici, kdy mají jaderné elektrárny v Německu skončit. A to na rok 2022.

sinfin.digital