Jaké měli zelení eurokomisaři známky z fyziky? Plány komise popírají přírodní zákony a vedou k energetické bídě

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Evropské komisi zřejmě otrnulo. Válka na Ukrajině podtrhla chybnost dosavadní klimatické politiky EU. Nereálná byla už před ní a nyní to je vidět ještě více. V počátečním šoku se zdálo, že komisaři naplno rehabilitují jádro, nakonec ale v energetickém plánu reagujícím na ruskou agresi není o stavbě nových bloků ani slovo. Celé to působí jako snaha popřít zákon o zachování hmoty a energie – a bohužel i evropské civilizace.

Materiál „RePowerEU chce Unii zbavit nutnosti kupovat ruský plyn a ropu. Má tři pilíře – diverzifikaci dodávek, úspory a urychlení stavby obnovitelných zdrojů (OZE). Ani jeden nevede k deklarovanému cíli, jímž je nezávislost. Spíš je to cesta k energetické bídě a novému otroctví, byť s jiným pánem, konkrétně s Čínou. První pilíř je zmatenou snahou napravit chybu Zeleného údělu, který nás vehnal do Putinovy náruče, druhý je výhrůžka, že se Evropané mají připravit na snížení komfortu, třetí pak obehraná falešná písnička.

V čem dělají komisaři chybu? Snaží se nadřadit ideologii fyzice. Chovají se jako blázni, kteří skákali z Eiffelovy věže s pevnou vírou, že se udrží ve vzduchu mácháním rukama. Dopady byly tvrdé... Naše civilizace je nechutně bohatá, čili se dá říci, že se vrháme z hodně velké výšky a nějakou dobu potrvá, než padneme až dolů. O to horší ovšem bude srážka s realitou. Pokud si tedy neuvědomíme, že máme padák, který nás zachrání, když přestaneme tvrdohlavě sázet na nefunkční zelená křídla. Věřím, že tím padákem je jádro.

RePowerEU: Velkolepý plán čeká tvrdý střet s realitou. Vrhne se Unie z jedné závislosti do druhé?

Nová iniciativa Komise vznikla ad hoc coby reakce na válku a má řešit aktuální problém závislosti na Rusku. Přesto je příznačné (a varovné), že jádru nepřisuzuje žádnou roli, kromě toho, že počítá se stávajícími bloky a případným prodloužením jejich životnosti. To je však zoufale málo. Jde o pokračování dosavadní vadné politiky, která nás přivedla do vážných potíží, které se nyní RePowerEU snaží řešit. Tohoto plánu by nebylo třeba, kdyby už v roce 2007 Evropská unie vyslyšela českou vládu a postavila boj s uhlíkem na jaderné energii.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • V čem se Evropská komise přepočítala?
  • Je na místě strašení jadernými „betonovými monstry“?
  • A jsou „moderní“ energetická řešení skutečně zelenější a úspornější?
sinfin.digital