Násilí v soudní síni. Právní stát musí prosadit svou autoritu, jinak nikdo nebude v bezpečí před řvoucí lůzou

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Jsou dezinformace nebezpečné? Záleží na uvážení soudce. Jana Peterková dostala pokutu za lži o úmrtích seniorů a podmínku za šíření poplašné zprávy, že vojska NATO u nás budou střílet všechny, co se nenechají očkovat, a to včetně dětí. Jsou to všechno „jen“ verbální zločiny. Příznivci Peterkové se ale dnes dopustili přímého fyzického násilí přímo v soudní síni a tady stát, potažmo příslušné instituce musí ukázat maximální tvrdost.

O tom, jak přísně (a zda vůbec) postihovat lži, manipulace a dezinformace, můžeme vést spory. O tom, jak pojmenovat dnešní útok na soud, nikoli. Nelze pochybovat o tom, že fyzickou agresi proti samotným základům našich právních jistot je třeba odsoudit nejen morálně, ale i podle trestního zákona.

Osobně si myslím, že děsit lidi něčí smrtí nebo stanným právem přesahuje rámec prosté lži, může to způsobit paniku, psychickou újmu mnoha lidem a další škody. Čtvrt milionu pokuty, respektive několikaletý podmíněný trest považuji za přiměřené.

Rozsudky máme respektovat, vládu práva máme ctít. Kam bychom došli, kdyby si člověk nemohl být jistý bezpečností ani u soudu?

Hlavním úkolem justice není trestat, ale zaručovat lidem, že se reálně dovolají svých základních práv. Platí to nejen v občanských sporech či žalobách na stát, ale i v rámci trestního řízení, protože zločinci svými činy zasahují do svobod druhých. Tohle je důležité. V evropské civilizaci se už od středověku prosazoval názor, že právo se neřídí vůlí vládce a že pravidla vládnou lidem, ne lidé pravidlům.

sinfin.digital