Januš: Babiš je vydán na milost prezidentovi, jinak ho může čekat obžaloba | info.cz

Články odjinud

Januš: Babiš je vydán na milost prezidentovi, jinak ho může čekat obžaloba

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman obnovil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo. Věc se vrací policii k dalšímu vyšetřování a dozoruje ji nadále státní zástupce Jaroslav Šaroch z Městského státního zastupitelství v Praze. Ve standardní situaci by tento vývoj nejspíš znamenal následnou premiérovu obžalobu a jeho cestu před soud. Do událostí ale pravděpodobně mimořádně vstoupí prezident Miloš Zeman a Babišovo stíhání zastaví, jak dříve avizoval. Hlavním poraženým celé kauzy tak bude zejména důvěra v českou justici a ve spravedlnost.

Pojďme se konkrétněji podívat na právní stránku věci. Ta se řídí zejména trestním zákoníkem, trestním řádem a zákonem o státním zastupitelství. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman postupoval v posledních týdnech na základě paragrafu 174a odstavec 1 trestního řádu. Jeho začátek stanoví, že „nejvyšší státní zástupce může do tří měsíců od právní moci rušit nezákonná usnesení nižších státních zástupců.“

Jak je zřejmé, Pavel Zeman ani celého termínu nevyužil, rozhodovat se mohl až do 17. prosince. Možná se začne spekulovat o tom, proč své rozhodnutí zveřejnil právě dnes a v týdnu, kdy se intenzivně řeší audit Evropské komise pojednávající o Babišově střetu zájmů. Fakticky ale nemusí jít o nic zásadního a právní relevanci to každopádně nemá.

Po ony tři měsíce měl nejvyšší státní zástupce v rukou v zásadě dvě možnosti: Zrušit na základě studia relevantních materiálů dřívější rozhodnutí Městského státního zastupitelství a tím obnovit trestní stíhání premiéra Andreje Babiše, nebo dané usnesení ponechat v platnosti, což by znamenalo konec případu (čehož Zeman využil v případě Babišovy rodiny).

„Zruší-li nejvyšší státní zástupce usnesení o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci, pokračuje v řízení státní zástupce, který ve věci rozhodoval v prvním stupni. Přitom je vázán právním názorem, který vyslovil ve svém rozhodnutí nejvyšší státní zástupce, a je povinen provést úkony a doplnění, jejichž provedení nejvyšší státní zástupce nařídil,“ stanoví třetí odstavec zmíněného paragrafu trestního řádu to, co by mělo následovat po prvně popsané možnosti. Pavel Zeman kauzu v případě Babiše (a rovněž obviněné Jany Mayerové) ve skutečnosti vrátil až do fáze vyšetřování, tedy k policii. Šaroch pak má její doplněné závěry znovu vyhodnotit. Zeman dnes způsob, jakým Šaroch rozhodl na konci srpna, poměrně široce kritizoval, zároveň ale uvedl, že nemá důvod dozorového státního zástupce měnit. 

Zemanovo rozhodnutí by pravděpodobně – tedy alespoň ve zcela standardní situaci – dovedlo Andreje Babiše k obžalobě a k tomu, že by o jeho případu s definitivní platností rozhodl až soud. Všechno by to ale platilo jen tehdy, pokud by prezident Miloš Zeman nevyužil v jeho případě takzvané abolice a celou věc sám neskončil, jak o tom opakovaně mluví. Tím by, jak jsme analyzovali již dříve, z Babiše také udělal „věčného zločince“ a politicky ho do budoucna oslabil. Premiér by pak už nikdy neměl možnost se naplno očistit. Přitom jak jsme v minulosti několikrát popsali, je dost pravděpodobné, že by Babiš od soudu odcházel jako nevinný. I dnes se jeví jako logické, že se bude chtít očistit, což potvrzují jeho slova pro rádio Impuls, že by abolici odmítl, protože nic protizákonného nespáchal a není tedy třeba. Je přitom otázkou, jak by proces odmítnutí abolice, kterou musí předseda vlády kontrasignovat, vypadal.

Celá tato eskapáda v posledních měsících podlamovala důvěru běžných lidí bez většího právního povědomí v českou justici a dál ji podlamovat bude. Pavel Zeman svým krokem vyslal také jasnou zprávu o postupu Městského státního zastupitelství v Praze, které podle něj neposuzovalo celou kauzu správně.

Nejvyšší státní zástupce byl nutně po celou dobu pod nepříjemným tlakem, a to nejen politickým, ale rovněž právním. Věřme, že mu nikterak nepodlehl, na tiskové konferenci sám novináře ujišťoval, že si jej nepřipouštěl a k případu přistupoval jako ke kterémukoli jinému. Své stanovisko mu přitom zaslala i pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Podle některých hlasů z právní obce, které INFO.CZ zachytilo, by mohl právě její úřad nyní usilovat o to, aby si v rámci subordinaci stáhl celou kauzu pod sebe.

Babišovy trestněprávní těžkosti tak zatím nekončí, na ohlášeném tahu je teď prezident a paralelně s tím se odvíjí linka kolem unijního auditu a Babišova střetu zájmů. Hodí se proto v tomto duchu připomenout i některé postřehy odborníka na svěřenské fondy Stanislava Servuse tak, jak je pro INFO.CZ popsal loni v prosinci:

„Standardní trust či svěřenský fond ze své povahy nikterak riziko konfliktu zájmů svého zakladatele v případě, že tento zaujímá například vysoký státní úřad (včetně soudů) či řídící pozici v určité korporaci, neřeší a neeliminuje. Cíle trustu, respektive svěřenského fondu, jsou ze své podstaty jiné, a to primárně ochrana vloženého majetku a jeho rozvoj v zájmu stanoveného účelu či v zájmu určených osob.“ Babiše tak jako tak čekají další právní bitvy.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud