Jourová: Vytvořili jsme návrh, který nemá v historii EU obdoby

Věra Jourová

28. 05. 2020 • 21:15

KOMENTÁŘ VĚRY JOUROVÉ | Když Evropská komise předložila ve středu členským státům a Evropskému parlamentu předělaný návrh sedmiletého rozpočtu Evropské unie v hodnotě 1,1 bilionu eur, doplněný bezprecedentním fondem obnovy za 750 miliard eur, dělala dějiny. Předvedla, že je schopná přijít s návrhem, který může reálně pomoci Evropě překonat ekonomické a sociální dopady koronavirové pandemie. 

Po celou dobu přípravy tohoto vpravdě historického návrhu jsme si uvědomovali, že čelíme nečekanému, neviditelnému, neznámému a nepředvídatelnému nepříteli. Nákaza nás napadla všechny bez rozdílu a napáchala velké škody. Nemůže za ni nikdo, ale v odpovědi musíme být jednotní a silní už nyní, ačkoli konečný účet ještě neznáme. Shodli jsme se v tom, že naše reakce musí být rychlá, jasná, srozumitelná a nesmí minout vytyčený terč.

Návrh sleduje tři hlavní cíle, které spolu souvisejí:

  • Zacelit rány, napravit napáchané škody, zachránit pracovní místa, pomoci zejména nejvíce zasaženým zemím, firmám a lidem.
  • Investovat do správných oblastí, modernizovat hospodářství, aby nezatěžovalo životní prostředí, podpořit digitalizaci a technologie potřebné pro lidi. Využít vynucené přestávky k úpravě kurzu směrem k šetrnější a modernější ekonomice.
  • Poučit se z krize a investovat do razantního posílení odolnosti a soběstačnosti Evropy, aby byla schopna snáze čelit podobným neštěstím v budoucnu. Prvním úkolem bude vytvořit strategické zásoby zdravotnického materiálu, podpořit klíčová zdravotnická zařízení a zbavit se závislosti na třetích zemích. Evropa si musí být schopna v těžkých chvílích pomoci sama.

Navržený balík nemá v historii Evropské unie obdoby; je na výši výzvy, kterou pandemie představuje. Nyní se jím budou zabývat premiéři a prezidenti členských států a jako vždy budou logicky mít hodně na mysli své národní zájmy. Přesto věřím, že v debatě převládne politická vůle učinit adekvátní společné rozhodnutí, blahodárné pro celou Evropskou unii. Rozpočet pak bude muset získat podporu Evropského parlamentu a národních parlamentů. Čeká nás tedy složité a tvrdé vyjednávání pod časovým tlakem. Pro Evropu a její členské země to bude velká zkouška politické odpovědnosti a odvahy, ale také soudržnosti a smyslu pro solidaritu; důsledky nedohody by mohly být nedozírné.

Navzdory nevídaným částkám není tento návrh rozpočtu totiž jen o penězích, ale také o vzájemnosti, o pochopení společného projektu a o ekonomickém pragmatismu. Umožní opětovně nastartovat společný evropský trh, který je naší hlavní silou v globalizovaném světě, zárukou ekonomické prosperity všech zemí, které se na něm podílejí, včetně České republiky. Dokument je koncipován tak, aby se vynaložené prostředky promítly především v životní úrovni lidí, kteří v Evropě žijí. Po minulé finanční krizi před 10 lety se nerovnosti prohloubily a lidé nevnímali evropskou politiku jako hráz proti nespravedlnosti. Tuto chybu nesmíme opakovat.

Nazvali jsme tento návrh „Evropským rozpočtem nové generace“. Je to proto, že dnešní krize se nutně projeví i na životní úrovni našich dětí. Proto musíme její dopady tlumit už nyní, a to zásadním způsobem. Nicméně je jasné, že budoucí generaci předáváme nejen ambici překonat potíže co nejlépe, ale také odkaz v podobě společného dluhu – oněch 750 miliard se bude splácet v letech 2028-58. I proto je důležité, aby každé investované euro přineslo maximální užitek a aby budoucí dluhy bylo snadné splácet díky obnovené prosperitě.

Toto vše je dobrá zpráva i pro Českou republiku. Nejenže budou pokračovat v neztenčené míře tradiční politiky – kohezní a strukturální pomoc, zemědělské dotace – ale cílené oživení a ozdravení jednotného trhu nemůže než prospívat naší exportně orientované ekonomice. Česká republika dokázala v minulých letech dynamicky rozvíjet hospodářství a vytvářet pracovní místa. Výborně zabojovala proti epidemii koronaviru. Věřím tomu, že beze zbytku a úspěšně využije i šance, které nabízí ambiciózní návrh rozpočtu Evropské unie.

Autorka je místopředsedkyně Evropské komise.

SDÍLET