Kerles: Třetí cesta znovu na scéně. Zelení chtějí v Německu zavést „ekosocialismus“

KOMENTÁŘ MARKA KERLESE | Němečtí Zelení údajně našli ztracenou třetí cestu, tedy formu politického systému, který kombinuje výhody kapitalismu se socialistickým rovnostářstvím. Ať už se to mnoha zarytým konzervativcům líbí nebo ne, budoucností Evropy má být zelená forma socialismu.

Systém takzvané třetí cesty byl snem některých reformních komunistů a komunistických ekonomů zejména v době takzvaného Pražského jara, tedy politického uvolnění poměrů v Československu kolem roku 1968. Jeho zastánci věřili tomu, že je možné zajistit lidem „výdobytky socialismu“ v oblasti sociálních jistot, aniž by zároveň bylo nutné udržovat totalitní režim uzavřených hranic, perzekucí a potírání svobody. I když o takzvané třetí cestě (neboli demokratickém socialismu) mluvili někteří řečníci na náměstích ještě během sametové revoluce před třiceti lety, koncept postupně skončil v propadlišti dějin jako utopická a nereálná vize.

Půr: Život v představách aktivistů z rypadla. Konec kapitalismu a návrat o 100 let zpátky

sinfin.digital