Krádež České televize v přímém přenosu? Se současnou Radou ČT mají koncesionáři smůlu

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Ostudné chování některých radních České televize zakrývá to, o co by nám všem mělo jít v první řadě. Veřejnoprávní médium z principu patří svým koncesionářům a musí tu být pro všechny z nich, což bohužel neplní. Místo aby aktivistická parta v radě tento deficit napravovala, vše ještě zhoršuje, když se snaží ČT „ukrást“ pro národovce.

Světonázorové ukotvení České televize se logicky projevuje především ve zpravodajství a publicistice. Ne že by byly nekvalitní a neprofesionální, to vůbec ne, ale pokud je z drtivé většiny vyrábějí lidé s liberálními názory, je jasné, že konzervativci a socialisté jsou méně reprezentováni a jejich úhel pohledu není zastoupen rovnoměrně. 

Jistěže je v médiích běžné, že existuje určitá sdílená „sada“ redakčních postojů. Jenomže u veřejnoprávního média by to mělo být jinak – u něj je potřeba zcela důsledně dodržovat pluralitu. A kdo jiný než rada by měl dávat ČT zpětnou vazbu a vést ji k tomu, že její redakční tým zohlední férově všechny relevantní názory ve společnosti? Takový redakční tým to musí odrážet i ve svém složení - mají v něm být nositelé liberální, konzervativní i socialistické ideologie, zástupci mladé, střední i seniorní generace, lidi ze všech koutů republiky, z malých obcí i velkých měst. 

Jenže nic není radním jakobínům vzdálenějšího, než starat se o plnění veřejnoprávního poslání. Chovají se jako okupanti na dobytém území.

Momentální většina v radě se jednak umanutě snaží najít co nejhloupější záminku k odvolání generálního ředitele (na což ale zatím nemá dostatek hlasů), jednak servilně slouží zájmům jim blízkých stran. Kupodivu ani ne tak ANO, jako SPD. Vládní hnutí poněkud naivně poskytlo hlasy „útočné přepadové skupině“, která reprezentuje hlavně jednu vesměs okrajovou část české společnosti, totiž nacionalisty. Netuším, co si v ANO mysleli, ale nejspíš si řekli, že tahle partička křiklounů má silnou motivaci zničit současnou Českou televizi a to by „přece mohl být bezva nápad“.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jak se pozná, že radní naprosto nerozumí instituci, na kterou mají dohlížet?
  • A jakou roli v tom má Okamurova SPD?
sinfin.digital