Novotná: Odepřít manželství homosexuálům? Můžeme ho pak zakázat i důchodcům či neplodným | info.cz

Články odjinud

Novotná: Odepřít manželství homosexuálům? Můžeme ho pak zakázat třeba i důchodcům

KOMENTÁŘ MONIKY NOVOTNÉ | Láska je láska je láska je láska. Tato malá parafráze na výrok spisovatelky Gertrudy Steinové mě napadla, když jsem sledovala debaty v Poslanecké sněmovně i v médiích v souvislosti s projednávanou možností manželství párů stejného pohlaví, které mě vyprovokovaly k zamyšlení ryze právnímu.

Manželské právo je součástí práva civilního. Civilní právo je v demokratických právních systémech ovládáno, mimo jiné, zásadou „co není zákonem zakázáno, je dovoleno“ a současně jsou zásahy státu do soukromoprávních vztahů obecně akceptovány v rozsahu, v jakém jsou nezbytné pro ochranu práv jednotlivců i společnosti. V neposlední řadě (a v poslední době čím dál více) se zdurazňuje zákaz diskriminace, někdy až v absurdních souvislostech.

Pokud se tedy nově bavíme o manželských svazcích dvou žen nebo dvou mužů, pak bychom se neměli zamýšlet nad důvody „proč ano“, ale jedině nad těmi „proč ne“. Od dob, kdy byla homosexualita trestná, jsme pokročili k její nejprve tiché akceptaci, poté k možnosti úřední formalizace svazku osob stejného pohlaví formou registrovaného partnerství. Je zcela zjevné, že zákonný zákaz uzavřít manželství takovému páru se všemi právními důsledky, které jsou s manželstvím spojeny, je pro tyto páry diskriminující. Společnost jim tím de facto dává najevo, že jejich vztah není tak hodnotný, aby si zasloužil právní institut manželství. Jsou k tomu vážné důvody?

V ideálním světě uzavřou sňatek muž a žena. Pak se jim narodí děti, které vychovávají, a jejich láskyplný vztah trvá, dokud neumřou. V ideálním světě nežijeme. Nechci vytahovat statistické argumenty, ale naše společnost přestala vnímat manželství jako nezbytný základ rodiny, a současně jej přestala vnímat jako svazek trvalý. Rovnice manželství = děti = štěstí po celý život přestala platit.

Děti vyrůstají v rodinách, aniž by jejich rodiče byli sezdáni, nebo pouze s jedním rodičem, případně v novém vztahu rodiče s novým partnerem či partnerkou. Zcela reálné situace – muž opustí těhotnou partnerku, protože není na dítě dost zralý. Žena nenechá zapsat otce dítěte do rodného listu, protože po rozpadu jejich vztahu jí aspoň nebude moci zasahovat do péče o dítě. Muž odejde od manželky a dětí, protože mu jiná dívka vysvětlí, že má přece právo žít (rozuměj žít s ní). A tak bych mohla pokračovat. Není divu, že někteří sociologové hovoří o krizi manželství jako společenského institutu. A do této reality přichází páry, které říkají, my bychom chtěli uzavřít manželství – a společnost jim odpovídá, ne, vy nesmíte. Váš vztah toho není hoden.

Zastánci „tradičního“ pojetí manželství argumentují zpravidla tím, že smyslem a účelem manželství je založení rodiny a výchova dětí. I když ponecháme stranou, že jde o dikci zrušeného zákona o rodině z roku 1963 a nový občanský zákoník považuje za smysl manželství i vzájemnou podporu a pomoc obou manželů, vedla by důsledná aplikace této zásady k absurdním důsledkům. Odepřeme právo uzavřít manželství páru seniorů, protože není biologicky možné, že ještě založí rodinu? Budeme ex lege rušit bezdětná manželství?

Manželství ztratilo pro část společnosti sociální i ekonomickou přitažlivost. Rozvody i spolužití nesezdaných párů přestaly být společenským stigmatem. Výsada heterosexuálních párů uzavřít manželství na těchto faktech nic nezmění. Tím, že manželství umožní i párům stejného pohlaví, společnost nic neztratí. Jejich dnešní frustrace plynoucí z toho, že si jejich vztahu společnost zjevně neváží, a byť jej toleruje, nehodlá na něj pohlížet jako na manželský vztah muže a ženy, bude odstraněna. Budou odstraněny praktické problémy jejich soužití, bude zrovnoprávněn jejich majetkový režim, budou mít shodné podmínky dědictví atd. Není žádný rozumný důvod, aby jim společnost nadále manželství odpírala jako něco, co si jejich láska nezaslouží. Protože láska je láska je láska je láska.


JUDr. Monika Novotná je advokátkou a jednatelkou kanceláře Rödl & Partner. Rovněž je členkou představenstva České advokátní komory.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud