Obchod USA s Evropou: Radikální obrat nečekejme. Biden nechce udělat stejnou chybu jako Obama

Matěj Jungwirth


KOMENTÁŘ MATĚJE JUNGWIRTHA | Nejen vojenskou spoluprací jsou živy vztahy mezi USA a Evropskou unií. To platí i přesto, že ve veřejné diskuzi o transatlantických vztazích viditelně dominují vojensko-bezpečnostní témata, jako jsou raketové obranné systémy, společná cvičení aliančních armád či věčná otázka bojeschopnosti a koordinace armád států EU.

Tento aspekt atlantických vztahů je bezesporu důležitý, ale dnes poněkud neprávem zastiňuje obchodně-ekonomickou dimenzi vztahů mezi USA a EU (či jejími členy). Důraz na bezpečnostní výhody transatlantické aliance dával velký smysl v dekádách studené války, kdy americké vojenské záruky fungovaly jako ochrana proti hrozbě Sovětského svazu v Evropě. Nicméně v 21. století, dlouho po konci bipolárního fungování světové politiky, si aktuální problémy obchodních vztahů zaslouží přinejmenším stejně pozornosti jako otázky, kde a v jakém počtu jsou v Evropě umístěni američtí vojáci. 

Transatlantické obchodní vztahy také hrají velkou roli v amerických prezidentských volbách. Překvapivým faktem je, že oba současní kandidáti se ve svých vizích pro obchodní vztahy nejvíce liší ve formě realizace a prezentace, ne nutně v obsahu, kterým je podpora americké domácí výroby (především průmyslové), i za cenu ohýbání pravidel volného trhu. Prezident Trump se často a rád chlubí záchranou amerických pracovních míst, tvrdým vyjednáváním s EU a uvalováním dovozních cel na evropské produkty. Demokratický protikandidát Joe Biden zase akcentuje svůj program „Buy American“, skrze který chce podpořit americkou domácí poptávku po v Americe vyrobených produktech, a to i za cenu omezení konkurenceschopnosti evropského dovozu do USA. 

Zahraniční obchodní politika je důležitá i pro americké voliče v jejich rozhodování komu dát svůj hlas – celá čtvrtina jich podle průzkumu Trade Vistas uvedla, že obchodní politika kandidátů má největší vliv na to, koho budou volit. Stojí proto za to se blíže podívat na historii atlantického obchodu a pozice obou kandidátů na post prezidenta. Pro někoho možná překvapivým závěrem je, že Trump a Biden se ve své vizi transatlantického obchodu více liší ve stylu nežli v obsahu samotném.

Trump se chová státnicky celou dobu. Neudělal žádný krok, který by jej mezi ostatními prezidenty diskvalifikoval, říká Kovář

sinfin.digital