Podivná reforma výběru pohledávek. Na delikventy stát pošle celníky, na běžné lidi exekutory | info.cz

Články odjinud

Podivná reforma výběru pohledávek. Na delikventy stát pošle celníky, na běžné lidi exekutory

Vláda už příští týden bude projednávat novelu trestního řádu, která zásadním způsobem mění výběr justičních pohledávek. To jsou například náklady soudního řízení, které například nezaplatili odsouzení. Pohledávky mají nově vymáhat celníci, tedy celní správa. Dosud tato činnost spadala pod zaměstnance soudu či exekutory. Někteří experti upozorňují, že exekutoři jsou při výběru mnohem efektivnější (uspějí podle odhadů ve 25 procentech případů), zatímco celníci budou úspěšní zhruba v desetině případů.

Podle připomínek, které se sešly k návrhu novely a INFO.CZ je má k dispozici, je zřejmé, že nový systém výběru přijde státní rozpočet na stovky milionů korun. Ministerstvo financí si slibuje, že centralizace vymáhání pod celní správu celý proces zefektivní. Při pohledu do statistik to tak ovšem být nemusí. U nedoplatků, které vymáhala celní správa v uplynulých letech, je zarážející, že rostou. Zatímco v roce 2013 byl jejich souhrn 1,6 miliardy korun, v roce 2015 už to bylo více než pět miliard korun.

Samotná Celní správa ve své výroční zprávě uvádí, že eviduje vysoký nárůst pohledávek proti cizím státním příslušníkům, mladistvým, nezaměstnaným a bezdomovcům. Tyto pokuty jsou prakticky nevymahatelné. Dále uvádí, že byla v roce 2015 požádána obecními úřady o vymáhání téměř 10.000 rozhodnutí a z této částky bylo uhrazeno v současné době pouze 15,6 procenta, neboť obecní úřady předávají celním úřadům rozhodnutí, která jsou většinou nevymahatelná.

Ještě zajímavější je srovnání s činností exekutorů. Zatímco celníci od 2013 do 2017 nařídili 184 dražeb movitých věcí (zdaleka nejčastější způsob vymáhání u justičních pohledávek), exekutoři jen v roce 2016 téměř 20.000 dražeb, z toho asi desetinu tvořily justiční pohledávky. Pokud do této statistiky promítneme vymožené částky, tak u celníků je to necelých 15 procent a u exekutorů téměř čtvrtina.

Ministerstvo spravedlnosti argumentuje tím, že změna ulehčí soudům. Na délku procesů ovšem může mít dopad jen stěží, přičemž ministerstvo si nenechalo zpracovat dopadovou studii. A snaha „vytížit“ celní správu je spíše úsměvná s přihlédnutím k tomu, že někteří experti a politici celní správu považují za naprosto zbytečnou a její roli by mohla zastávat policie.

Novou změna tak v podstatě přináší dvě věci. Za prvé méně efektivní výběry pohledávek. A za druhé je s podivem, že stát použije na běžné občany více efektivní výběr, tedy exekutory, a na delikventy méně efektivní výběr, tedy celní správu.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud