Politika do škol patří, Klaus ml. se mýlí. Komentář Aleše Rozehnala | info.cz

Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Politika do škol patří, Klaus ml. se mýlí. Komentář Aleše Rozehnala

Politika do škol patří, Klaus ml. se mýlí. Komentář Aleše Rozehnala

Václav Klaus ml. uvedl, že by jako ředitel školy nedal volno studentům, kteří na ulici demonstrují za dodržování ústavních zvyklostí, protože politika do škol nepatří. Takový přístup je však v rozporu s Úmluvou o právech dítěte, která u nás platí již od roku 1991.

Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, jsou povinny zabezpečit dítěti právo svobodně vyjadřovat názory ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost. Dítě má podle Úmluvy právo na svobodu projevu, svobodu myšlení, svědomí a pokojného shromažďování.

Zdravý vývoj dítěte vyžaduje kromě jiného i pomoc při rozvoji jeho vnímání dobra a zla, práva a bezpráví. Děti jsou jednou z nejslabších skupin ve společnosti. Pokud společnost nevnímá děti jako hráče na politickém poli a nezahrnuje je do sféry veřejného života, omezuje tím jejich participativní práva zaručená Úmluvou.

Politika do škol patří

Děti tráví velkou část svého dne ve škole. Z povahy věci jsou v rámci vzdělávajícího procesu nuceny poslouchat ty, kteří nad nimi mají moc a vystupují ve vztahu k dětem jako silnější osoba.

Škola však není pouze místem pro vzdělávání, ale i místem, kde vzniká velké množství sociálních vazeb. Školy jsou proto velmi vhodným místem pro získání vědomostí o politice a pro angažovanost v politice. Pokud bude dětem v angažovanosti v politice ve školách bráněno, těžko můžeme očekávat, že se mladí lidé poté, co se stanou voliči, budou o politiku vůbec zajímat.

Informovaným voličem se člověk nastane ze dne na den

Schopnost vyjadřovat se k politice je dovednost, kterou se lidé musí naučit, a škola je právě takovým místem, kde lze tuto dovednost získat. Děti se ve škole nemají učit jen matematiku a chemii, ale mají být vzdělávány také tím způsobem, aby se z nich stali dobří občané, kteří jsou prospěšní své zemi. Informovaní a vzdělaní voliči jsou totiž největším nebezpečím všech nedemokratických režimů. Takovými voliči se však lidé nestanou ze dne na den, ale postupným vývojem, který jim společnost musí umožnit.

Schopnost dětí rozeznávat dobro a zlo, právo a bezpráví se vytváří na mnoha místech, a to v rodině, kroužcích, dětských partách, ale i ve škole. Podle Aristotela je člověk politickým zvířetem. Tím se ale nestane po ukončení školní docházky. Politickým zvířetem se stává postupně, v rámci svého rozvoje, který ve značné části probíhá právě ve škole. Pokud dětem budeme zabraňovat v rozvoji jejich schopnosti stát se takovým politickým zvířetem a držet je mimo politiku ve školách, zabráníme jim rovněž v jejich právu svobodně vyjadřovat názory tak, jak to vyžaduje Úmluva o právech dítěte.

DALŠÍ KOMENTÁŘE NAJDETE NA WEBU REFLEX.CZ

 

Volby 2018

Senátní volby 2018

Termín senátních voleb Kandidáti do Senátu Voličský průkaz

Komunální volby 2018

Termín komunálních voleb Jak volit do zastupitelstva

V rámci voleb do Senátu není třeba volební lístek nijak upravovat, stačí lístek s vybraným kandidátem vložit do příslušné obálky a vhodit do volební urny. Volby do zastupitelstev fungují jinak, je možné udílet preferenční hlasy. Všechny kandidující subjekty jsou na jednom velkém hlasovacím lístku.

Základní shrnutí informací pro VOLBY 2018 -  Senátní i komunální >>>

Čekají nás teploty nad 40 stupňů, oteplování nejde zastavit, varuje klimatolog z Matfyzu

Vlna veder, která zasáhla v posledních dnech Českou republiku, je důkazem, že klimatická změna dorazila i k nám. Peter Huszár z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy tvrdí, že oteplování lze zastavit jen drastickým snížením emisí. I kdyby se to ale podařilo, nepůjde to hned. Huszár zároveň předpovídá, že pokud nastavený trend bude pokračovat, budeme se stále častěji setkávat s extrémními projevy počasí, a teploty nad 40 stupňů už ani v Česku nebudou výjimkou. Jak nebezpečné je sucho? Proč je ve střední Evropě aktuálně takové vedro? A proč mají lidé dojem, že přicházíme o jaro a podzim? Podívejte se na rozhovor.