Polsko svádí další kolo bitvy s EU ohledně fungování právního státu

Michal Lebduška

KOMENTÁŘ | Spor Polska s EU ohledně dodržování zásad právního státu a nezávislosti justice minulý týden vstoupil do nové kapitoly. Polská opozice a někteří komentátoři v souvislosti s tím mluví o nenápadném „Polexitu“. Na druhé straně zase zaznívají tvrdé odsudky a slova o politickém rozhodnutí či „úpadku“ Soudního dvora EU, který je jedním z aktérů sporu.

O co jde? Soudní dvůr Evropské unie minulý týden rozhodl, že kontroverzní disciplinární komora polského nejvyššího soudu, kterou tamní vláda využívá k umlčování „nepohodlných“ soudců, odporuje unijnímu právu. Polský ústavní soud pro změnu obratem konstatoval, že předběžná rozhodnutí Soudního dvora EU odporují polské ústavě.

Nejnovější konflikt je jen další kapitolou sporu o fungování právního státu v Polsku, který pravidelně vybuchuje od té doby, co se strana Právo a spravedlnost (PiS) Jarosława Kaczyńského dostala v roce 2015 k moci. Problémem jsou především změny v soudnictví, které byly zahájeny bezprostředně po prvním volebním vítězství PiS. Postupně došlo k naprostému ovládnutí ústavního soudu, podobným snahám u nejvyššího soudu, změnám v nominacích soudců a především pak zřízení represivního systému, který trestá „neposlušné“ soudce. Právě s ním souvisí i aktuální rozhodnutí SDEU.

To se týká takzvané disciplinární komory nejvyššího soudu, která vznikla v roce 2018. Její problém je spojený s dřívějším převzetím kontroly nad soudcovskou radou, která mimo jiné hodnotí kandidáty na soudce a poté je předkládá ke jmenování prezidentovi. Dříve byli členové rady vybírání postupně v časových odstupech samotnými soudci, zatímco nyní je vybírá všechny najednou Sejm, který je pod kontrolou PiS. A protože soudcovská rada není v současnosti nezávislá, tak došlo i k obsazení disciplinární komory, která má velmi silné pravomoce, lidmi blízkými vládě a především pak ministru spravedlnosti Zbigniewu Ziobrowi.

Vzhledem k tomu, že PiS má s SDEU problém dlouhodobě, tak se rozhodl konat a využil k tomu ústavní soud. Tak trochu symbolicky verdikt, podle něhož v Polsku neplatí část unijního práva, vyhlásil bývalý senátor a poslanec PiS Stanisław Piotrowicz, který působil v období komunismu jako prokurátor a za výjimečného stavu v 80. letech minulého století byl vyznamenaný za svou „píli, disciplínu, ambice a efektivitu“. Disciplinární komora nejvyššího soudu tak funguje i přes rozhodnutí SDEU dál. Lidé z vládního tábora se v souvislosti s tím pokouší argumentovat, že podobné verdikty ústavních soudů prý padly i v jiných členských zemích EU a že podobný systém soudnictví funguje i jinde.

sinfin.digital