Programové prohlášení vlády – viděno z dálky dobré. Zblízka už tolik ne

Daniel Koštoval

KOMENTÁŘ DANIELA KOŠTOVALA | Vláda Petra Fialy vypracovala své programové prohlášení a ve středu předstoupila před sněmovnu s žádostí o vyslovení důvěry. Když se čtenář seznámí s obsahem prohlášení, je potěšen. Máme vládu, která má vizi, realisticky vnímá problémy Česka a deklaruje, že se nebojí důležitých rozhodnutí. A to ať už jde o penzijní reformu, energetiku nebo třeba investice do bezpečnosti a obrany – cíl dosáhnout 2 % HDP jako obranného rozpočtu v roce 2025 je více než záslužný. Pojďme se ale podívat na obsah a logiku programového prohlášení blíže, především na zahraniční politiku, bezpečnost a obranu.

Až na preambuli a kapitolu Digitalizace je struktura programového prohlášení nešťastná. Kopíruje totiž jednotlivé rezorty, což je z hlediska efektivního praktického vládnutí chyba. Už Babišova vláda s tímto rezortním přístupem pohořela – nejvíce to bylo vidět na chaotickém (protože neřízeném nekoordinovaném) přístupu k řešení covidové krize.

S ohledem na členství Česka v EU a NATO je přitom jakýkoli domácí problém v zásadě problémem (minimálně) na úrovni EU a jakákoli krize přicházející ze zahraničí je automaticky i krizí domácí. Vzhledem k integraci ČR do mezinárodního prostředí je schopnost zvládat výzvy přicházející ze zahraničí s provazbou na vnitrostátní fungování primární a klíčová.

Z tohoto pohledu se programové prohlášení jeví jako roztříštěné a uzamčené do vertikálních agend jednotlivých rezortů.

Nadcházející období, a můžeme mluvit o nové éře na globální úrovni, naopak vyžaduje zacílený celostní přístup. Ten musí efektivně integrovat chování a fungování státu průřezově od zahraniční bezpečnostní politiky až po vnitřní bezpečnost a zvládání krizových situací civilního i vojenského charakteru.

Dnes více než kdy dříve platí, že ten, kdo nám chce uškodit, nezačíná rovnou klasickou válkou, ale cílenými diplomatickými, informačními, zpravodajskými, kybernetickými i ekonomickými kroky. My Češi bychom si toho měli být vědomi velmi dobře, protože první republiku zničilo předhitlerovské a hitlerovské Německo právě komplexní akcí včetně podpory politických a polovojenských organizací sudetských Němců – velmi prezicně a plasticky to popisuje Jiří Kovtun ve svém dvousvazkovém díle Republika v nebezpečném světěRepublika v obležení.

sinfin.digital