Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Šaría na Karlově univerzitě? To není vtip, bohužel. Komentář Jiřího X. Doležala

Šaría na Karlově univerzitě? To není vtip, bohužel. Komentář Jiřího X. Doležala

V pátek večer ke mně dorazila informace, kterou jsem od počátku považoval za podvrh. Po ověření se ukázalo, že UK skutečně hostí akci pořádanou organizací, která ještě před deseti lety otevřeně propagovala právo šaría. 

Pozvánka zveřejněná na serveru univerzity je stručná, přesto pro zasvěceného znamená v podstatě šok. Píše se v ní: „Velvyslanci členských států Organizace islámské spolupráce v České republice pod záštitou rektora UK Tomáše Zimy pořádají mezinárodní symposium na téma "Česká republika a muslimské země". Symposium proběhne ve středu 24. května 2017 v 9:00 v Modré posluchárně.“ Když jsem web proklikal, ukázalo se, že nejde o vtip ani fake. Ale že Karlova univerzita, od středověku centrum vzdělanosti, škola, která by měla být zásadním ochráncem lidských práv, hostí naprosto nepřijatelnou návštěvu. 

Organizace islámské spolupráce – Organization od Islamic Cooperation (OIC) – je pokusem o integraci islámských zemí na principech islámu. Sdružuje pětačtyřicet muslimských zemí. Dne 5. srpna 1990 přijalo 45 ministrů zahraničí OIC Káhirskou deklaraci o lidských právech v islámu, aby sloužila jako vodítko pro členské státy ve věcech lidských práv, pokud jsou slučitelné se šaríí nebo koránským právem. Šlo o pokus vytvořit islámskou verzi Všeobecné deklarace lidských práv. Článek 24 Káhirské deklarace ovšem uvádí, že „všechna práva a svobody stanovené v této deklaraci podléhají islámskému právu šaría“, a článek 25 říká, že „islámské právo šaría je jediným zdrojem pro vysvětlení nebo objasnění některého z článků deklarace“.

V roce 2008, v červnu, OIC revidovalo svoje axiomy a vyškrtlo všechny odkazy na Káhirskou deklaraci ze svých stanov. Od roku 2008 by se měli podle OIC její členové řídit Všeobecnou deklarací lidských práv, což zjevně nedělají. I tak nekonfliktní zdroj jako wiki uvádí, že i poté organizace Human Rights Watch opakovaně kritizovala OIC za nedodržování této deklarace a konstatovala, že OIC chrání a hájí muslimské státy, které porušují lidská práva. Takže došlo k teatrálnímu odmítnutí Káhirské deklarace – šaríe – ale v realitě se OIC nijak nezměnila. 

Jaká je dnes OIC? Skutečně se vzdálila myšlenkám šaríe, nebo jde jen o kamufláž a organizace pořád podporuje extrémní islám? Zeptal jsem se Milana Podlipného, výkonného ředitele Centra pro studium politického islámu, což je neziskovka, která si dala za cíl informovat o hrozbách, které může politický islám představovat: „V roce 2008 sílil mezinárodní tlak na OIC, aby od Káhirské deklarace ustoupila. Takže proběhla změna. Neodsoudili Káhirskou deklaraci a ani neřekli, že není platná. Jen přestala figurovat v základních dokumentech, v chartě OIC. Přepsali tedy chartu a v novém znění najdeme článek deset, odstavec patnáct. Ten říká: „Vznikla nezávislá komise pro lidská práva a byla akceptována všemi ministry zahraničních věcí OIC. Článek patnáct pak říká, že ta komise zajišťuje občanská, politická, sociální a ekonomická práva zakotvená ve smlouvách a prohlášeních organizace a ve všeobecně dohodnutých nástrojích ochrany lidských práv v souladu s islámskými hodnotami. Což je pořád právo šaría.“ Tolik expert. 

Takže tahle partička islamistů – protože právo šaría není projev islámu, ale islamismu – pořádá symposium v Praze na univerzitě? Musím přiznat – nechápu. Je to pro mě stejně nepřijatelné, jako byla Nobelova cena míru pro Jásira Arafata. Pokud někdo před deseti lety otevřeně hlásal šaríi a nyní ji prosazuje jen o něco méně hlasitě, je na akademické půdě stejně těžko stravitelný, jako by tam měli besedu bývalí náckové, kteří už nehajlují moc vysoko. Jak je to možné?

S nesmírným překvapením jsem musel konstatovat, že tak velká a mezinárodně respektovaná instituce jako Karlova univerzita nemá na webu mobil na svého tiskového mluvčího. A pevnou linku na něj nikdo nebral ani v pátek večer, ani v sobotu. Takže odpověď na otázku, co pořádání toho symposia vůbec znamená a jak je možné, že hlasatelé šaríe můžou kázat na Karlově univerzitě, nemám. Ani odpověď na dotaz, zda na symposium budou smět nezahalené ženy. Ale až pan mluvčí univerzity pošle odpovědi, samozřejmě je naleznete zde.

Všechny komentáře autora naleznete na webu Reflex.cz.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1