Schmarcz: Proč civilizace zachraňují barbaři a kdo zachrání tu naši?

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.“ Citát z Orwellovy dystopie „1984“ nemusíme brát jen jako popis manipulace dějin totalitním režimem, ale i jako pozitivní sdělení. Civilizace přežije, pokud v ni současníci věří natolik, že se plně ztotožní s jejím poselstvím a dědictvím, včetně historických chyb a omylů. Hodnoty nelze „vylepšovat“, lze je buď držet, nebo zahodit.

Jaký je rozdíl mezi „white man's burden“ (břemenem bílého muže) Rudyarda Kiplinga a „white privilege“ (privilegium bílých) dnešních SJW's (social justice warriors – bojovníků za sociální spravedlnost)? Rozhodně nikoli jen těch sto let. Především jde o diametrálně rozdílný pohled na západní civilizaci a její dějinnou roli. Kipling pevně věřil v hodnoty, z nichž povstala a byl odhodlán je dále šířit. Pokud bychom měli věřit tomu, že dnes má většinu revizionistický postoj „sociálních válečníků“, tak už je de facto s kulturou Západu konec.

Za mnohým z toho, co hlásají SJW's, je jisté racio. Ostatně vyrostli v západní kultuře, která stojí na úctě k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, morálce, právu a kritickému myšlení. Jenomže tím, jak věci „domýšlejí“ a absolutizují, tak zároveň tyto hodnoty popírají. Máme se snažit, aby všichni členové společnosti bez rozdílu měli šanci dosáhnout osobního štěstí? Nepochybně. Máme začít tím, že zahanbíme ty, kteří už šťastní jsou? Určitě ne. Západ je možnost, ne jistota. Svoboda je vždy nejistá, jistý je pouze gulag.

Seberte peníze mazací kultuře! Její vzestup na Západě ukazuje, jak bychom mohli dopadnout

Ti, kteří dnes násilím zavádějí svou představu „spravedlnosti“ všude možně – do vztahů mezi muži a ženami, mezi rasami a náboženstvími, mezi lidmi a planetou, mezi společenskými vrstvami, mezi profesory a studenty – mají oproti Kiplingovi optickou výhodu, že přišli sto let po něm. Mohou tedy působit tak nějak „civilizovaněji“ a „moderněji“. Ale nemylme se, bez lidí Kiplingova či Churchillova ražení, bez oněch „zlých“ kolonialistů, by tu žádní SJW's nebyli. Kromě západní civilizace by jim každá jiná velmi rychle zatnula tipec.

Platí biblické „po ovoci poznáte je“. Člověk nemusí mít nějaké hluboké historické, ekonomické či politologické znalosti, aby viděl, že dnešní Západ je prostě ve všech směrech tou nejlepší civilizací, jaká na planetě dosud vznikla. Jsme svobodnější, humánnější a bohatší než zbytek světa. Pokud jsou plody takto sladké, nemohly vyrůst na „špatném stromě“, jak se nám snaží vsugerovat bojovníci proti „bílým“ privilegiím. Neptejme se tedy, zda zachraňovat naši kulturu, ptejme se, jak to uděláme.

Isaac Newton řekl „viděl jsem tak daleko, protože jsem stál na ramenou obrů“. Neplatí to jen pro fyziku, ale pro civilizaci celkově. Je mnoho věcí, u kterých se můžeme poučit od jiných kultur, ostatně jsme tak v minulosti mnohokrát učinili. Ale to přece neznamená, že zavrhneme něco, co je podle všech rozumných měřítek prozatímním vrcholem dějin. Newton by také nedokázal nic, kdyby začal tím, že ti před ním udělali všechno špatně. Zničme západní civilizaci a staneme se z obrů trpaslíky.

Západní kulturu primárně neodlišuje od ostatních to, že je „bílá“. Ale její svoboda a otevřenost – může s k ní přihlásit každý, kdo přijme za své její hodnoty. Dokud jsem žil v komunistickém Československu, přál jsem si být Západem kolonizován. Když k nám po sametové revoluci začali přijíždět cizinci včetně černých Evropanů a Američanů, obdivoval jsem, jak jsou oproti bílým Čechům civilizovaní, včetně toho, že používali deodorant. „Sociální válečníci“ však tvrdí, že takový pohled vychází z „bělošské nadřazenosti".

Podle SJW's má být naše kultura zavržena ne kvůli tomu, že je horší než ostatní, ale právě proto, že je „bílá“. Mají ženy nižší mzdy a stávají se oběťmi sexuálních predátorů? Jsou homosexuálové promiskuitnější a více trpí psychickými problémy? Mají černoši horší vzdělání a častěji páchají zločiny? Otepluje se planeta? Za to vše může kultura „bílého heterosexuálního muže“. Ta v roli univerzálního viníka vystřídala imperialismus. Byť ne zcela, protože dnešní neomarxisté mají sice daleko širší záběr, ale Marxe se také nezřekli.

Ženská práva, diskriminace homosexuálů, postavení menšin či globální klima jsou samozřejmě reálné a závažné problémy, jimiž se musíme zabývat. Položili si však popírači Západu otázku, zda by nevznikly i v jiné civilizaci a nebyly třeba horší, hlubší a jejich řešení nesnadnější? A nevytvořila ona nenáviděná „kultura bílého heterosexuálního muže“ sice ne ideální, ale momentálně nejlepší možné prostředí, podmínky a nástroje k tomu, aby se s tím dalo něco dělat? Včetně toho, že porodila je? A přesto v ní nevěří?

Tím se dostáváme k jádru problému. Na co umírají civilizace? Jistě, nakonec to obvykle bývají války, klimatické změny, hospodářské katastrofy… Daleko důležitější však jsou vnitřní, ne vnější příčiny. Silná kultura přežije i prohranou válku, sucho, zimu, horko, neúrodu… Slabá přežívá jen díky příhodným podmínkám a zhroutí se pod lehkým náporem nepříznivých okolností. Společnosti si potřebují udržovat dynamickou rovnováhu mezi schopností přizpůsobit se změnám a uchováním základních hodnot, na nichž stojí.

Schmarcz: Co ukázala Karviná? Babiš krizi nezvládá, je manažerem gulášového socialismu

Civilizace, které ustrnou, zapouzdří se, uzavřou světu a znemožní sociální pohyb a stratifikaci, umírají pomalu. To je příklad staré Číny, která po přelomu milénia vinou izolace postupně ztratila své dominantní postavení, nicméně její kultura nezanikla. Civilizace, které naopak podlehnou revolučnímu šílenství a podřežou si pod sebou větev, či dokonce podetnou kořeny, umřou rychle. Na Západě se to (zatím) stalo jen lokálně v zemích, které podlehly nacismu a komunismu. Jiné však přežily a civilizace se tak mohla obnovit.

Přitažlivost hodnot je pro přežití kultur úplně stejně zásadní jako pohlavní přitažlivost pro přežití lidstva. Nezájem věští konec a vymření. Starověký Egypt mohl trvat tak dlouho navzdory opakovanému obsazování nájezdníky, protože jeho kultura a víra obyvatel v hodnoty, na nichž stála, byly tak silné, že je přijali za své i barbaři, kteří přišli s úmyslem rozvrátit říši. Základním kamenem a zdrojem moci Egypta nebyly pyramidy, ale civilizační étos. Řím byl mocný, dokud Římané zůstávali Římany a barbaři se chtěli Římany stát.

Římská říše padla spíše proto, že občané ztratili „chuť žít“ jako Římané než pod meči barbarů. Ti se naopak dobrovolně romanizovali a i po formálním zániku impéria dodržovali maximum římských způsobů. Ostatně jejich dědici jsme i my. Evropská unie je „novým Římem“, velkým civilizačním centrem, které přitahuje zástupy milionů lidí, kteří chtějí žít jako my. Zato „bojovníci za sociální spravedlnost“ tak žít nechtějí a jsou pro naši civilizaci větší hrozbou než islamističtí teroristé, migranti z Afriky či roztahovační čínští bolševici.

Koštoval: Spojenecké vztahy USA s Evropany nejsou samozřejmostí

Dle SJW's je bílá kultura z principu utlačovatelská a má být vymazána, neboť už její existence diskriminuje ostatní, kteří nemohou dostát jejím nárokům (což platí dokonce i pro výuku matematiky či poslech vážné hudby). Ženy a menšiny nemohou profesně uspět a planeta přežít vinou kultury „nadřazených bílých heterosexuálních mužů“. Tento náhled je více rasistický než u Kiplinga. Předpokládá totiž, že určité skupiny nemohou za rovných podmínek dojít štěstí a úspěchu. Říká se tomu rasismus nízkých očekávání.

Opravdu je mi bližší nést břímě bílého muže a pomáhat ostatním, aby dosáhli toho, co já, než automaticky předpokládat, že jiní jsou méněcenní. Na tohle by SJW's reagovali rozčileně, ale je to tak. Oni zjevně v hloubi duše nevěří, že lidé se rodí sobě rovni, s touhou po svobodě a potřebou milovat své bližní. Proto je třeba systém, který na těchto hodnotách staví, označit za „privilegovaný“, zničit ho a natlouci do společnosti „rovnost a spravedlnost“ násilím.

Za co se SJW's stydí? Za otroctví, války, kolonizaci? To vše lze kritizovat, ale nic z toho není „bílým privilegiem“. Jen jsme v časech, které byly tvrdší a hrubší než ty dnešní, byli úspěšnější než jiní. A pokud je svět třetího tisíciletí lepší než ve středověku, tak do značné míry díky nám. My zrušili otroctví, my zavedli demokratický právní stát, my prosazujeme univerzálnost lidských práv, my se staráme o zdraví všech včetně dětí a seniorů, my máme ohled na menšiny, my pozvedáme lidstvo z pasti bídy a nevzdělanosti.

Západ dnes není exkluzivním bílým (či dokonce heterosexuálním mužským) klubem. Opravdu nezáleží na tom, jaký původ a barvu kůže má Zápaďan. Rozhodující jsou hodnoty a k těm se může přihlásit každý. Bojovníci za sociální spravedlnost jsou apoštoly apokalypsy. Naopak lidé původem z Asie, Afriky nebo i východní Evropy mohou být oněmi „barbary“, kteří zachrání hodnoty západní civilizace. Nebo taky ne, a současnost, a tím i výklad minulosti ovládnou „sociální válečníci“. Ale pak svět budoucnosti bude horší.

SDÍLET
sinfin.digital