Schmarcz: Proč civilizace zachraňují barbaři a kdo zachrání tu naši?

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.“ Citát z Orwellovy dystopie „1984“ nemusíme brát jen jako popis manipulace dějin totalitním režimem, ale i jako pozitivní sdělení. Civilizace přežije, pokud v ni současníci věří natolik, že se plně ztotožní s jejím poselstvím a dědictvím, včetně historických chyb a omylů. Hodnoty nelze „vylepšovat“, lze je buď držet, nebo zahodit.

Jaký je rozdíl mezi „white man's burden“ (břemenem bílého muže) Rudyarda Kiplinga a „white privilege“ (privilegium bílých) dnešních SJW's (social justice warriors – bojovníků za sociální spravedlnost)? Rozhodně nikoli jen těch sto let. Především jde o diametrálně rozdílný pohled na západní civilizaci a její dějinnou roli. Kipling pevně věřil v hodnoty, z nichž povstala a byl odhodlán je dále šířit. Pokud bychom měli věřit tomu, že dnes má většinu revizionistický postoj „sociálních válečníků“, tak už je de facto s kulturou Západu konec.

Za mnohým z toho, co hlásají SJW's, je jisté racio. Ostatně vyrostli v západní kultuře, která stojí na úctě k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, morálce, právu a kritickému myšlení. Jenomže tím, jak věci „domýšlejí“ a absolutizují, tak zároveň tyto hodnoty popírají. Máme se snažit, aby všichni členové společnosti bez rozdílu měli šanci dosáhnout osobního štěstí? Nepochybně. Máme začít tím, že zahanbíme ty, kteří už šťastní jsou? Určitě ne. Západ je možnost, ne jistota. Svoboda je vždy nejistá, jistý je pouze gulag.

Seberte peníze mazací kultuře! Její vzestup na Západě ukazuje, jak bychom mohli dopadnout

sinfin.digital