„Strašné pravdy“ o požadavcích na ministra spravedlnosti

Václav Vlk

KOMENTÁŘ VÁCLAVA VLKA | Vzorná twitterová úderka začala prověřovat kandidáta na ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Kritici pravicově smýšlející neschvalují jeho účast v pro ně nepřijatelných spolcích, sdruženích, a levicové skupině je trnem v oku zpravidla soukromoprávní aktivita či podnikání dotčeného. S obecným úpadkem skutečné vzdělanosti kritici i novináři bohužel zapomínají základní požadavek na to, co musí ministr spravedlnosti umět.

Výběr ministra spravedlnosti je a vždy bude primárně ovlivněn tím, jaké má právnické kvality. Ministrem spravedlnosti v českém systému totiž může být reálně pouze ten, kdo právu rozumí a je schopen ho reálně vykonávat. Ten, pro nějž žaloba, obžaloba a jiné odborné termíny nejsou tajemstvím, ale věcí, se kterou má reálné zkušenosti. Když jste totiž špatný právník, rychle se na to přijde, a když nemáte reálnou praxi, tak vás to prakticky pro výkon funkce ministra spravedlnosti diskvalifikuje.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Kdo je hoden být ministrem spravedlnosti?
  • Může být i špatný právník ministrem?
  • Co by měl budoucí ministr spravedlnosti umět?
sinfin.digital