Stručný návod pro liberály jak pochopit konzervativce

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Kdo je konzervativec? Je smrtelnou hrozbou pro liberála? Kdepak. My nechceme nic jiného než mít klid, konzervatismus je daleko spíše způsob života než ideologie. Naším heslem je „žít a nechat žít“, ne „dlouhý pochod institucemi“. S námi, milí liberálové, vyjdete velmi snadno. Stačí, když nás nebudete chtít převychovávat a prokážete nám stejnou úctu a nárok na existenci jako my vám.

Věřím, že s námi vy liberálové sdílíte hodnoty, jakými jsou žido-křesťanská etika a respekt k důstojnosti života, parlamentní demokracie a ochrana menšinových názorů, ústavnost a vláda práva, kapitalismus a občanské svobody, kritické myšlení a úcta k pravdě. Pokud ne, pak nejste liberálové a kdo s některou z nich má problém, pak není ani konzervativec, i kdyby si to napsal na čelo. Chápu, že můžeme mít různé pohledy na to, jak tyto hodnoty interpretovat, zvlášť když se dostanou do střetu. Ale žádnou nelze ignorovat.

My jsme konzervativci proto, že na těchto hodnotách lpíme. Nekonzervujeme status quo, ani se nechceme vrátit do nějaké konkrétní doby. My prostě posuzujeme minulost, přítomnost a budoucnost i každou konkrétní situaci podle toho, zda je, či není „dobrá“ – což zase usoudíme z toho, nakolik jsou respektovány ony principy. Protože nám často nerozumíte, a projektujete si do nás hromadu věcí, které prostě nemáte rádi, či nám přisuzujete motivace, které nemáme, zkusím vám to vše vysvětlit na pár příkladech.

Kupříkladu není vůbec pravda, že jsme zásadně proti imigrantům. Sami jsme kdysi uprchli z Anglie, abychom v novém světě nalezli hodnoty, jichž se nám doma nedostávalo. Spolu s vámi liberály a socialisty jsme utíkali na Západ před bolševikem. Vítáme u nás příchozí z jihovýchodní Asie či z Ukrajiny, jimž se líbí náš styl života. Stejně jako vy ctíme právo člověka na důstojnost a na štěstí. Jen se vždy ptáme, zda všichni, co míří do Evropy, k nám přišli za naší humanitou, či s sebou ze svých zemí přinášejí nelidskost. Vy to moc neřešíte.

sinfin.digital