Svobodu slova žádná regulace nevylepší

Pavel Chleborád

KOMENTÁŘ PAVLA CHLEBORÁDA | Daniel Křetínský se ve své úvaze „Krize liberální demokracie a nutnost zavedení regulace digitálních platforem“ zamýšlí nad současnou a nepopiratelnou krizí tradičních médií a zhoubnému vlivu sociálních sítí na úroveň veřejné diskuse a jejího dopadu do politického života a volebních rozhodnutí občanů. Dle mého názoru však zaměňuje symptomy za příčiny a přistupuje k problematice úzkou optikou majitele tradičních médií.

Hned úvodní postulát, že ztráta faktického informačního monopolu tradičních médií díky přímé komunikaci mezi členy společnosti prostřednictvím sociálních sítí představuje ohrožení moderní demokracie, považuji za chybné ze dvou důvodů.

sinfin.digital