T. G. Masaryk by nám měl být velkou inspirací. Komentář Jiřího Drahoše

První československý prezident patří mezi osobnosti, které se už za svého života staly politickou ikonou a morálním idolem. To je úloha nevděčná, taková postava se snadno stane prázdným symbolem. Dnešní snahy o přiblížení lidské stránky T.G.M se bohužel často nesou v bulvární rovině – od údajného aristokratického původu (jako by geniální osobnost nemohla vyrůst v prostředí nemajetných lidí) po historky z jeho intimního života. To ale zcela jistě není cesta k pochopení T.G.M.

Masaryk podle mého soudu především pochopil, že jeho mimořádné nadání ho zavazuje přijmout spoluzodpovědnost za společenství, v němž žije. Byl hloubavým badatelem a učitelem. Vždy zdůrazňoval nezbytnost přijetí světových měřítek a sám také světové vědění obohacoval – například spisem Rusko a Evropa, pronikavým rozborem ruské duchovní tradice, jíž rozuměl lépe než jeho západní současníci. Na rozdíl od většiny svých kolegů však nechápal vědu jako konečný cíl, nýbrž jako nástroj ke zlepšení vztahů mezi lidmi a národy.

Nebát se a krást! Přichází republika renegátů Zemana a Babiše. Komentář Zdeňka Šarapatky

Z filozofického a historického základu vyrostly jeho humanitní ideály, které se opíraly o českou reformační tradici, od Husa a Komenského až k Palackému. Ukázal, že Češi přinesli modernímu světu podněty, na něž lze navázat. Humanita pro něho znamenala vytváření lepších podmínek pro život a pro svobodný rozvoj člověka.

Velký důraz kladl na rovnoprávnost – zvláště na plné zrovnoprávnění žen – a ukazoval, jak se zdánlivě „drobnou“ každodenní prací buduje vztah vzájemné zodpovědnosti mezi jednotlivcem a společností. Masaryk věděl, že demokracii nezaručí pouze instituce, ale i vzdělanost, aktivita a individuální mravnost svobodného občana.

Více si přečtěte na webu Reflex.cz.

SDÍLET
sinfin.digital