T. G. Masaryk by nám měl být velkou inspirací. Komentář Jiřího Drahoše

Jiří Drahoš

První československý prezident patří mezi osobnosti, které se už za svého života staly politickou ikonou a morálním idolem. To je úloha nevděčná, taková postava se snadno stane prázdným symbolem. Dnešní snahy o přiblížení lidské stránky T.G.M se bohužel často nesou v bulvární rovině – od údajného aristokratického původu (jako by geniální osobnost nemohla vyrůst v prostředí nemajetných lidí) po historky z jeho intimního života. To ale zcela jistě není cesta k pochopení T.G.M.

Masaryk podle mého soudu především pochopil, že jeho mimořádné nadání ho zavazuje přijmout spoluzodpovědnost za společenství, v němž žije. Byl hloubavým badatelem a učitelem. Vždy zdůrazňoval nezbytnost přijetí světových měřítek a sám také světové vědění obohacoval – například spisem Rusko a Evropa, pronikavým rozborem ruské duchovní tradice, jíž rozuměl lépe než jeho západní současníci. Na rozdíl od většiny svých kolegů však nechápal vědu jako konečný cíl, nýbrž jako nástroj ke zlepšení vztahů mezi lidmi a národy.

sinfin.digital