Úkol Bruselu v době covidové? Uhlídat, aby se záchrana „rodinného stříbra“ nevymkla z rukou

Aleš Musil

14. 05. 2020 • 17:44

POZNÁMKA ALEŠE MUSILA | Názory na roli Evropské unie a jejích institucí během pandemie se štepí na dvě skupiny. Ta první poukazuje na totální selhání a ta druhá argumentuje, že nelze dělat víc, protože na to unijní instituce nemají dostatek pravomocí. Jsou ovšem oblasti, kde především Evropská komise sehrává nezastupitelnou roli. Jednou z nich je ochrana volné hospodářské soutěže. V čase, kdy nás pandemická krize dovedla až k rozdělování miliard ve formě veřejné podpory, je tohle poslání o to důležitější.

Podle zakládajících smluv je podpora poskytovaná státem v jakékoli podobě (hotovost, statní garance, selektivní daňové úlevy a mnoho jiných forem) neslučitelná s vnitřním trhem, pokud není Komisí rozhodnuto jinak. Jedná se vlastně o výlučnou kontrolu správnosti rozhodnutí členských států, zda poskytnutím veřejné dotace neporušují hospodářskou soutěž a protiprávně nezvýhodňují vybrané firmy proti jiným, které nemají tak zdatné lobby a na veřejnou podporu nedosáhnou.

Od propuknutí krize vydala Komise na 150 takových rozhodnutí, což je víc než všechna krizová rozhodnutí vydaná během celé finanční krize před 10 lety. Důvodem je, že současná pandemie nezasáhla pouze bankovní sektor, ale rozprostřela se mezi více hospodářských odvětví.

Nejvíce složitých rozhodnutí čeká Komisi v oblasti osobní letecké přepravy. Většina členských států totiž považuje své velké letecké dopravce za „rodinné stříbro“, které musí přežít. Přitom se jedná o komerční firmy, většinou kotované na burze, na které by mělo být pohlíženo stejně jako třeba na Ryanair, nízkonákladovou štiku posledních let.

Prvním velkým rozhodnutím Komise ze začátku května v této oblasti bylo schválení veřejné podpory francouzské Air France ve výši sedmi miliard eur. Francouzská vláda si od této pomoci slibuje jednak udržení pracovních míst a také proměnu Air France na nejekologičtější leteckou společnost na světě.

Druhá v řadě bude německá Lufthansa, která očekává vládní podporu ve výši až devíti miliard eur a nizozemská KLM se čtyřmi miliardami možné veřejné podpory. I zde v záchranných plánech hraje hlavní roli zaměstnanost a podpora nových ekologicky šetrných technologií. Plány veřejných podpor jsou pak doplněny o možnost masivních intervencí do řízení firem ze strany národních vlád i jejich eventuální znárodnění.

Proti veřejné podpoře těchto bývalých národních monopolů vystupuje právě Ryanair, který naopak žádnou veřejnou podporou neočekává a jde klasickou cestou snižování nákladů a propouštění. Těžko se ale v současné době najde v Evropě silný politický hlas, který by poukázal na problematičnost státních podpor velkým dopravcům/zaměstnavatelům, zvlášť když v Číně ani ve Spojených státech nepodléhá veřejná podpora takovýmto striktním schvalovacím mechanismům jako v Evropě. 

Zůstává na Evropské komisi, aby tyto podpory korigovala ve prospěch soutěže, dávala jim omezený časový rámec a hlavně tlačila na návrat do normálního stavu co nejdříve to bude možné. Ale to bude bohužel až za dlouho.

SDÍLET