V době růstu je plánovaný rozpočtový schodek nesmyslný. Komentář Tomáše Zdechovského

Výdaje státního rozpočtu by příští rok podle návrhu vlády měly včetně peněz z fondů EU a dalších finančních mechanismů činit 1,342 bilionu korun a příjmy 1,292 bilionů korun. Rozpočtový schodek má dosáhnout výše 50 miliard korun. S každým rozpočtovým schodkem ovšem roste zadlužení země.  

Pravdou je, že někteří optimisté namítnou, že poměr veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu dosahuje v České Republice necelých 40 % a toto číslo patří k nejnižším v rámci Evropské unie. To mají pravdu. Unijním rekordmanem je Řecko, u něhož je to 171 %, nepříliš dobře jsou na tom i Francie s 98 % nebo i Německo s 71 %. Jenomže i když jsou úrokové sazby velmi nízké, dále se zadlužovat dle mého názoru není rozumné a vede to jen k navalujícím se problémům, které bude muset někdo řešit.

Na zvyšování platů nebude, tvrdí ministr financí Pilný. Musel by prý sebrat peníze ministerstvům

Proto je smutnou skutečností, že v době konjunktury je státní dluh České republiky nejvyšší v historii a dále poroste. Ke konci června letošního roku dosahoval rekordní výše 1,789 bilionu korun, tedy přibližně o 200 milionů více než v prvním čtvrtletí. Na každého Čecha tak připadá zhruba 169 tisíc korun.

Ano, z hlediska zadlužení je na tom v mezinárodním srovnání naše země relativně dobře. Ale to nás nesmí ukolébat. Osobně jsem přesvědčen, že v době solidního růstu ekonomiky, bychom měli hospodařit s vyrovnaným státním rozpočtem a přestat žít na dluh. Ekonomická krize se může podle některých ekonomů brzo vrátit a tak proč nebýt obezřetný.

Manipulace, nebo lenost? ČT dělá flagrantní chyby, Moravec není nestranný, říká Petr Žantovský

Chápu, že to není jednoduché a měli bychom si stanovit priority, které nesnesou odklad. Tím jsou určitě vyšší výdaje na vědu a školství, které je však potřeba přizpůsobit požadavkům této doby. Dále bychom měli dodržet svůj závazek vůči NATO a v dohledné době zvýšit výdaje na naší obranu na 2 %, jak jsme se při vstupu do Severoatlantické aliance zavázali. Nákupy ale musí být promyšlené s ohledem na velikost naší armády a na změny vojenské strategie.

A jak dosáhnout vyrovnaného rozpočtu? Možností dlouhodobých i krátkodobých je více než dost. Jednou z těch, které by přinesly efekt velice brzy, jsou společné nákupy materiálu a vybavení pro více státních úřadů, jak to udělali již některá ministerstva. Takto se dají ušetřit stovky milionů. Dále se určitě dají snížit výdaje na provoz veřejných institucí tvorbou dlouhodobých investičních plánů do budov a vybavení a zbavení se nepotřebného majetku. Tam se často stává, že ty začnou na konci roku často nesmyslně utrácet jen proto, aby vyčerpaly přidělenou sumu peněz. Dále je třeba motivovat firmy, aby platily v České republice korporátní daně. Tam osobně vidím prostor v řádech desítek miliard korun.

V horizontu let můžeme uvažovat i o redukci počtu úřadů a úředníků díky zavedení digitalizace státní správy a státních firem. Tyto změny by samozřejmě nebylo možné učinit okamžitě, ale v budoucnu by efekt přinesly. Myslím, že budoucí vládní koalice a opozice by si mohla vzít příklad z Estonska, které patří v Evropě k nejvíce pokročilým státům v oblasti digitalizace, která přinesla omezení korupce a snížení cen při výběrových řízeních. 

Určitě by nám pomohlo také lepší čerpání evropských dotací, ve kterém v minulém roce byla Česká republika sedmou nejhorší členskou zemí. V období 2014 – 2020 můžeme získat až 648 miliard korun z EU a tak by bylo škoda, kdybychom se těchto peněz jen tak vzdali. Právě v průběžném čerpání evropských peněz má Česká republika obrovské mezery, které by se měla pokusit nová vláda rychle zacelit.

Autor je člen rozpočtového a kontrolního výboru Evropského parlamentu.

 

SDÍLET
sinfin.digital