Zdechovský: Ministr Vojtěch usvědčen z další lži. Odmítl společný nákup roušek

Tomáš Zdechovský

KOMENTÁŘ EUROPOSLANCE TOMÁŠE ZDECHOVSKÉHO | Zvláště dnes můžeme z mnoha stran slýchat mýtus o tom, že Evropská unie v boji s krizí způsobenou novým koronavirem vůbec nic nedělá. Je proto třeba jasně říct, že zdravotnictví není v kompetenci EU, ale národních států. A pokud někdo selhal, tak to byly vlády členských států, které šíření viru podceňovaly a nechtěly společně koordinovat postup. Ale to nikdo nechce slyšet.

Evropská unie dle článku 168 v oblasti zdravotnictví jen doplňuje politiku členských zemí a může v této věci dělat jen to, co jí státy dovolí. Může tak pomáhat v oblastech, jako je podpora výzkumu, osvěta či prevence. Reálně se toho ale dělá ještě víc a mnohou kritiku proto považuji za neoprávněnou. 

Vzhledem k tomu, že boj s nemocí mají na starosti jednotlivé státy, hlavním cílem EU je zajistit koordinaci společného postupu proti šíření viru ve smyslu předcházení protichůdným reakcím členských zemí. Zde Komise zareagovala poměrně rychle a udělala vše pro to, aby Evropa postupovala společně. Už na začátku února například zřídila „tým pro koordinaci reakce na politické úrovni“. Ten je složený z pěti eurokomisařů zodpovědných za relevantní rezorty. V čele stojí Janez Lenarčič, který je „evropským koordinátorem reakce na mimořádné události“.

Až skončí doba koronavirová, co bude dál? Několik poznámek k možné budoucnosti Evropy

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital