Zdechovský: Ministr Vojtěch usvědčen z další lži. Odmítl společný nákup roušek

Tomáš Zdechovský

20. 03. 2020 • 16:53

KOMENTÁŘ EUROPOSLANCE TOMÁŠE ZDECHOVSKÉHO | Zvláště dnes můžeme z mnoha stran slýchat mýtus o tom, že Evropská unie v boji s krizí způsobenou novým koronavirem vůbec nic nedělá. Je proto třeba jasně říct, že zdravotnictví není v kompetenci EU, ale národních států. A pokud někdo selhal, tak to byly vlády členských států, které šíření viru podceňovaly a nechtěly společně koordinovat postup. Ale to nikdo nechce slyšet.

Evropská unie dle článku 168 v oblasti zdravotnictví jen doplňuje politiku členských zemí a může v této věci dělat jen to, co jí státy dovolí. Může tak pomáhat v oblastech, jako je podpora výzkumu, osvěta či prevence. Reálně se toho ale dělá ještě víc a mnohou kritiku proto považuji za neoprávněnou. 

Vzhledem k tomu, že boj s nemocí mají na starosti jednotlivé státy, hlavním cílem EU je zajistit koordinaci společného postupu proti šíření viru ve smyslu předcházení protichůdným reakcím členských zemí. Zde Komise zareagovala poměrně rychle a udělala vše pro to, aby Evropa postupovala společně. Už na začátku února například zřídila „tým pro koordinaci reakce na politické úrovni“. Ten je složený z pěti eurokomisařů zodpovědných za relevantní rezorty. V čele stojí Janez Lenarčič, který je „evropským koordinátorem reakce na mimořádné události“.

Kromě toho Komise také spolupracuje s členskými státy na sdílení důležitých informací a zajišťování jednotného postupu na úrovni celé EU. Zde hrají nejdůležitější roli pravidelná setkání krizového koordinačního výboru (CCC), jejichž účelem je zajištění koordinace činností všech příslušných oddělení a útvarů Komise a agentur EU. Nikde jsem ale nenašel návrhy směřující od českých ministrů a premiéra na jejich zlepšení.

Naprosto absurdně proto zněla slova ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který v pořadu Duel Jaromíra Soukupa tvrdil, že žádná koordinace mezi členskými zeměmi nenastala. Pravda je totiž taková, že se ČR odmítla účastnit třeba programu na koordinaci dostupnosti ochranných pomůcek, protože by prý „společné nákupy zdravotnických pomůcek nebyly úplně svižné.“ Tak hlavně, že teď ČR a její vláda vše rychle zvládá sama! 

Role EU přijde v průběhu hospodářské krize

Vůbec nejdůležitější roli při zvládání koronavirové krize hraje efektivní zacílení evropských peněz. Komise už na konci února rozhodla, že dá na zvládání koronavirové krize celkově 232 milionů eur. Nejvíce peněz (114 milionů €) bude směřovat na podporu Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších 100 milionů eur má jít na naléhavě nutný výzkum. A to je jen začátek ekonomické pomoci.

Rada EU 18. března schválila návrh Komise na vytvoření nouzového fondu. V rámci něho je k dispozici 37 miliard eur (asi 990 miliard korun) na boj proti šíření koronaviru a na zmírnění ekonomických dopadů pandemie. Vedle toho Komise navrhuje, aby byla do Fondu solidarity EU nově zařazena také krize v oblasti veřejného zdraví. Zástupci členských zemí EU také podpořili využití peněz z Evropského fondu solidarity pro oblasti zasažené nákazou. Česko by mělo dostat z rozpočtu EU více než miliardu eur (přes 25,5 miliardy korun).

Za zmínku stojí i rychlá výzva, kterou vyhlásila EK a kam se mohli do 20. března přihlašovat zájemci s žádostí o grant na technologie a řešení, které by mohly pomoci v boji s pandemií. Podpora byla zaměřená na malé a střední firmy i start-upy. Určena byla i pro nemedicínská řešení, která by pomohla např. s monitoringem a organizací. Celkově bylo na podobné výzvy vyčleněno 164 milionů eur. To jen pro ty, co tvrdí, že EU neumí na věci rychle reagovat…

EU si zaslouží kritiku za leccos, u koronaviru ale dělá maximum

Zmíněno bylo několik oblastí, kde se EU podílí na řešení koronavirové krize, především snahou sladit společný postup a vypomoci penězi ze svého rozpočtu. Nyní to i vypadá, že EU vyslyší naše žádostiposune i vymáhání „zelené legislativy“ v oblasti automobilového průmyslu. Už dnes v EU vnímají vážnost situace a naslouchá se těmto názorům. 

Osobně jsem v minulosti EU kritizoval už za mnohé a dlouhodobě prosazuji nutnost její zásadní reformy. V rámci relativně omezených možností si ale EU nyní za mě rozhodně nevede špatně. Naopak velmi aktivně využívá veškeré prostředky, které má. Pokud někdo potřebuje hledat viníka všech současných problémů, měl by se spíše porozhlédnout tam, kde skutečně je politická moc.

Autor je europoslanec a místopředseda KDU-ČSL

Reakce ministerstva zdravotnictví:

"Silné prohlášení pana europoslance Zdechovského na to, že má špatné informace. Jakoukoliv lež odmítám. Ministerstvo zdravotnictví je od začátku součástí společných nákupů ochranných pomůcek, které organizuje EK. V tuto chvíli jsme zapojeni již do třech takových nákupů. Informace, že se zapojit MZ odmítlo, je ze strany pana europoslance lživé tvrzení, nebo hrubá neznalost".

 

 

SDÍLET