Koordinujeme vztahy s bankami napříč holdingem, říká o svém oddělení nová šéfka treasury skupiny CSG Věra Kurková

Věra Kurková pracovala deset let v oddělení treasury ve společnosti Škoda Transportation, z toho sedm let jako jeho vedoucí. Od léta vede sekci treasury v holdingu CZECHOSLOVAK GROUP (CSG), respektive v jeho servisní organizaci CSGM. Zde šéfuje týmu devíti lidí a zodpovídá za koordinaci finančních toků a likvidity několika desítek členských společností skupiny. „Přišla jsem z podobného prostředí, kde se obchodovalo s lokomotivami a tramvajemi, takže pro mne to úplně nový svět není,“ říká s úsměvem o svém přechodu ze skupiny Škoda Transportation do holdingu Czechoslovak Group, do jehož portfolia patří například výrobce vlakových brzd DAKO nebo automobilka TATRA TRUCKS. „Pravda, je to sice pořád hlavně doména mužů, ale já se v tomto oboru cítím dobře a mám už s ním letité zkušenosti,“ doplňuje.

Výjimečné postavení sekce treasury u velkého holdingu, jakým je CZECHOSLOVAK GROUP, vnímá právě v její zastřešující a koordinační funkci ve vztahu k bankám. „Úzce spolupracujeme s finančními řediteli jednotlivých společností napříč holdingem,“ říká. „Rozdíl je v tom, že zatímco oni třeba řeší individuální úvěrové smlouvy pro svou společnost jednou za několik let, nám procházejí rukama desítky takovýchto smluv. Náš tým má podrobný přehled o finančních vztazích v rámci skupiny, které jednotlivé firmy nemohou mít, a které jsou přitom pro jednání s bankami klíčové. Máme už letité zkušenosti a know-how, víme, jak s bankami vyjednat ty nejlepší podmínky s ohledem na individuální potřeby dané firmy, a zároveň víme, co jsou priority v samotném holdingu,“ doplňuje.

Její tým specialistů pracuje pro různé divize holdingu, které sdružují společnosti s obdobným produktovým portfoliem. „Část mých lidí se specializuje na koordinaci vztahů v divizi CSG Aerospace, která řídí několik českých a slovenských společností působících v oboru leteckého průmyslu. Tyto firmy vyrábějí a prodávají leteckou techniku, palubní a komunikační systémy, radary pro protivzdušnou obranu a řízení letového provozu, vyvíjejí software pro řízení letového provozu a zajišťují návazné služby,“ vysvětluje Věra Kurková.

Další lidé z týmu treasury koordinují finanční toky, resp. vztahy s bankami pro divizi Land Systems, jejíž firmy působí ve vývoji, výrobě a prodeji vojenských a speciálních vozidel, zbraní a zbraňových systémů, munice, ale i strojírenských produktů pro automobilový a letecký průmysl.

„Pro mě jako pro vedoucího oddělení je klíčové, že každý z mých kolegů a kolegyň úzce spolupracuje s finančními řediteli firem v rámci jednotlivých divizí. Já pak od nich dostávám ucelené informace a řeším záležitosti z pohledu celého holdingu,“ vysvětluje Věra Kurková. „Právě v této dělbě práce, která je nutná vzhledem k vysokému počtu firem v CSG a jejich sdružení do divizí, vidím největší rozdíl oproti svým předchozím působením,“ dodává.

O holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu. Podporuje rozvoj tradičních českých a slovenských společností, jež se věnují obranné i civilní průmyslové výrobě a obchodu. V podnicích začleněných do holdingu CSG, které vygenerovaly v roce 2019 tržby v hodnotě více než 28,5 mld. Kč, pracuje více než 8200 zaměstnanců. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl a obranný průmysl. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci holdingu setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se stále rozrůstá.

Další důležitou roli sekce treasury vidí Věra Kurková také v podpoře akviziční činnosti majitele holdingu Michala Strnada a vedení holdingu. „Když majitel a vedení holdingu připravuje nákup nové společnosti, je treasury jedním z důležitých partnerů. Nejdříve samozřejmě vyjednáváme s bankami o financování. A když koupíte novou společnost, tak první, co se transformuje do nové struktury majetkově, jsou právě finance. Takže my opravdu stojíme v první linii a podporujeme další růst a rozšiřování skupiny,“ říká Věra Kurková.

Věru Kurkovou i její tým v organizaci pracovní činnosti tak jako všechny tento rok zasáhla epidemie covidu a související ochranná opatření. Podobně jako zaměstnanci dalších oddělení CSGM a mnoha firem holdingu nyní i ona se svým týmem pracuje z větší části distančně.

„Přechod na práci na homeoffice není problém, jen potřebujeme opravdu sladěné a velmi časté porady online. Každý z mých kolegů a kolegyň řeší totiž vlastně jen část celkové informace, které se pak prolínají a skládají dohromady. Mým úkolem je právě v reálném čase tato data sbírat tak, aby je vedení mělo co nejčerstvější a v ucelené podobě,“ doplňuje. „Ale člověk se hodně naučil už při jarní karanténě, takže teď využíváme získaného know-how. Všechno zlé je k něčemu dobré, tak snad se nám bude dařit vše řešit úspěšně a operativně i dál,“ usmívá se.

Věra Kurková získala vzdělání na Vysoké škole ekonomie a managementu. Její bohaté pracovní zkušenosti dokládá více než dvacetiletá praxe v oblasti financí. Na počátku kariéry působila v Citibank a ve Volksbank v oblasti SME a korporátního bankovnictví. Od roku 2010 se podílela na správě finančních záležitostí společnosti Škoda Transportation, od roku 2013 tam oddělení treasury vedla. Od letoška vede oddělení treasury v holdingu Czechoslovak Group.

SDÍLET
sinfin.digital