Koordinujeme vztahy s bankami napříč holdingem, říká o svém oddělení nová šéfka treasury skupiny CSG Věra Kurková

Prezentace klienta

Věra Kurková pracovala deset let v oddělení treasury ve společnosti Škoda Transportation, z toho sedm let jako jeho vedoucí. Od léta vede sekci treasury v holdingu CZECHOSLOVAK GROUP (CSG), respektive v jeho servisní organizaci CSGM. Zde šéfuje týmu devíti lidí a zodpovídá za koordinaci finančních toků a likvidity několika desítek členských společností skupiny. „Přišla jsem z podobného prostředí, kde se obchodovalo s lokomotivami a tramvajemi, takže pro mne to úplně nový svět není,“ říká s úsměvem o svém přechodu ze skupiny Škoda Transportation do holdingu Czechoslovak Group, do jehož portfolia patří například výrobce vlakových brzd DAKO nebo automobilka TATRA TRUCKS. „Pravda, je to sice pořád hlavně doména mužů, ale já se v tomto oboru cítím dobře a mám už s ním letité zkušenosti,“ doplňuje.

Výjimečné postavení sekce treasury u velkého holdingu, jakým je CZECHOSLOVAK GROUP, vnímá právě v její zastřešující a koordinační funkci ve vztahu k bankám. „Úzce spolupracujeme s finančními řediteli jednotlivých společností napříč holdingem,“ říká. „Rozdíl je v tom, že zatímco oni třeba řeší individuální úvěrové smlouvy pro svou společnost jednou za několik let, nám procházejí rukama desítky takovýchto smluv. Náš tým má podrobný přehled o finančních vztazích v rámci skupiny, které jednotlivé firmy nemohou mít, a které jsou přitom pro jednání s bankami klíčové. Máme už letité zkušenosti a know-how, víme, jak s bankami vyjednat ty nejlepší podmínky s ohledem na individuální potřeby dané firmy, a zároveň víme, co jsou priority v samotném holdingu,“ doplňuje.

Její tým specialistů pracuje pro různé divize holdingu, které sdružují společnosti s obdobným produktovým portfoliem. „Část mých lidí se specializuje na koordinaci vztahů v divizi CSG Aerospace, která řídí několik českých a slovenských společností působících v oboru leteckého průmyslu. Tyto firmy vyrábějí a prodávají leteckou techniku, palubní a komunikační systémy, radary pro protivzdušnou obranu a řízení letového provozu, vyvíjejí software pro řízení letového provozu a zajišťují návazné služby,“ vysvětluje Věra Kurková.

Další lidé z týmu treasury koordinují finanční toky, resp. vztahy s bankami pro divizi Land Systems, jejíž firmy působí ve vývoji, výrobě a prodeji vojenských a speciálních vozidel, zbraní a zbraňových systémů, munice, ale i strojírenských produktů pro automobilový a letecký průmysl.

„Pro mě jako pro vedoucího oddělení je klíčové, že každý z mých kolegů a kolegyň úzce spolupracuje s finančními řediteli firem v rámci jednotlivých divizí. Já pak od nich dostávám ucelené informace a řeším záležitosti z pohledu celého holdingu,“ vysvětluje Věra Kurková. „Právě v této dělbě práce, která je nutná vzhledem k vysokému počtu firem v CSG a jejich sdružení do divizí, vidím největší rozdíl oproti svým předchozím působením,“ dodává.

sinfin.digital