ESG je pro firmy v Česku velký strašák. Může jim ale pomoci s konkurenceschopností, říká Šrubařová

Audioverze

ESG je skupina pilířů v oblasti ekologie, sociální politiky a řízení podniku, kterým se musí od roku 2006 věnovat a reportovat o nich velké i malé podniky. Monika Šrubařová se z celé široké oblasti ESG věnuje právě oblasti environmentální, konkrétně konfliktním minerálům, tj. kritickým materiálům, které vstupují do výroby. Mezi ty nejdůležitější patří cín, wolfram, zlato a tantal. „Tyto minerály jsou ve výrobcích všude kolem nás. Především v elektronice, ale i v nátěrech, plastech či zdravotnických výrobcích nebo leteckém průmyslu,“ vysvětluje v dalším díle podcastu Podnikatelka. „Jsou to vzácné kovy, které se těží v různých zemích, ale většinou tam, kde jsou těženy v nelidských podmínkách. Ale i v tradičních zemích je hodně hutí a těžíren, které certifikaci mají,“ doplňuje.

Povinné reportování pro malé i velké firmy

Proč je vlastně ESG pro české firmy strašák? „Protože nevědí, co si pod tím mají představit a myslí si, že je to něco nového. Přitom mnoho věci již dělají, jen netuší, že je to součástí ESG. Souvisí to asi hodně i s tím, že je v této oblasti nová legislativa, evropská směrnice CSRD, která firmám ukládá povinnost reportovat o udržitelnosti podniku. A toho se firmy bojí,“ vysvětluje Šrubařová.

Velké firmy budou muset reportovat o svých ESG politikách poprvé povinně od roku 2026, a to za rok 2025. „Mají tak nejvyšší čas se na to připravit a začít s tím něco dělat,“ říká v dalším díle podcastu Podnikatelka Monika Šrubařová. 

Malých firem se bude reporting týkat až od roku 2027. Reporty budou firmy posílat přes reportovací portály. Finální reportovací povinnost bude ve formě formuláře, kde firmy vyplní informace a v interaktivním prostředí ho zašlou dál – a to každý rok. Budou se také zavazovat, že se budou zlepšovat. Budou zadávat údaje o tom, jak řídí energie, uhlíkovou stopu, jak dbají na ochranu zdraví při práci, jak jsou na tom z hlediska HR, školení a zaměstnávání lidí, jaký mají postoj ke korupci a úplatkářství.

„Nejde ani tak o to, kdo to bude kontrolovat, ale jedná se i o tlak ze strany zákazníků a konečných uživatelů či investorů. Firmy budou mít tzv. ESG rating, který bude jedním z rozhodujících parametrů pro další spolupráci. Budou tak moci porovnat, jak si na tom z globálního pohledu stojí ve srovnání s ostatními,“ říká Šrubařová.

Příležitost pro české firmy

ESG se bude odrážet i do dodavatelských řetězců firem, včetně malých a středních společností. Velké firmy budou potřebovat data od těch malých, aby si udržely transparentnost zejména ve vztahu ke svým klientům a konečným zákazníkům. V USA je toto od velkých firem, které jsou kotované na newyorské burze, vyžadováno již od roku 2010.

„České firmy tak mohou zvýšit svou konkurenceschopnost, protože když nebudou reportovat, velké firmy je zkrátka vymění za jiné dodavatele. Např. když je malá česká firma dodavatelem velké automobilové společnosti, musí mít svůj dodavatelský řetězec čistý a musí to umět doložit daty o materiálech a certifikacemi,“ uvádí Šrubařová.

„Není ani tak těžké informace o původu materiálu dohledat, spíše firmy přesvědčit, že pro jejich další konkurenceschopnost je to důležité a do budoucna nepostradatelné. Vidím, jak jsou firmy z Německa, Francie či USA v mnohém dál. I v Německu je již přijat zákon o tom, že firmy musí řešit environmentální a sociální aspekty. Budou tak logicky tlačit i na české subdodavatele, aby byli transparentní. Cílem je firmám pomoci, ne je zatěžovat,“ zdůrazňuje Šrubařová.

V dalším díle podcastu Podnikatelka se také dozvíte, kde se firmy mohou o ESG více dozvědět, jaké zdroje mají sledovat, kde si dohledají potřebné informace, legislativu a normy, i to, co se chystá a co se bude v nejbližších letech řešit. „Firmy totiž v současné době nemají ani oddělení, ani lidi a hlavně znalost, protože zaměstnanci firmy se za dva měsíce v otázce ESG nedají proškolit. Je to příliš složitá a náročná agenda, kterou je lepší outsourcovat,“ uzavírá Šrubařová.

Co Monice Šrubařové pomáhá udržovat si work-life balance, jaké knihy ji nejvíce ovlivnily a které doporučuje? A za co by se v letošním roce ocenila? To se dozvíte v novém díle podcastu Podnikatelka.

sinfin.digital