Souhlasím s tím, aby mi společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a CN Invest a.s. zasílaly obchodní sdělení týkající se jimi vydávaných/provozovaných medií, jiných jejich výrobků a služeb, a rovněž výrobků a služeb třetích stran, prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři, a aby společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a CN Invest a.s. za tímto účelem zpracovávaly mé osobní údaje poskytnuté ve formuláři v rozsahu: e-mailová adresa a jméno (název) odesílatele.

Souhlas je udělen bez časového omezení a může být kdykoli odvolán, a to formou zaslání e-mailové žádosti na adresu: podpora@cncenter.cz, případně prostřednictvím odkazu umístěného v každém obchodním sdělení.

Poskytovatel souhlasu má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

O službě

Služba zasílání informačních newsletterů je provozována společnostmi CZECH NEWS CENTER a.s. a CN Invest a.s., tak, že každá ze společností v rámci této služby zasílá uživateli newslettery vztahující se k jí vydávaným/provozovaným mediím, jiným výrobkům nebo službám, případně obchodní sdělení třetích stran. Uživatel uděluje a odvolává souhlas oběma společnostem současně. Tato služba může být ze strany jejich provozovatelů kdykoli ukončena.