Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Bezdomovecký hřbitov v Praze: „Jde o pietu i výzkum,“ říká otec myšlenky

Bezdomovecký hřbitov v Praze: „Jde o pietu i výzkum,“ říká otec myšlenky

Bezdomovecký hřbitov je ojedinělá iniciativa v Praze, která se snaží dopřát lidem bez přístřeší na území metropole důstojné poslední rozloučení. Nejde však o fyzické pohřbívání, ale o virtuální pietu, která se v současnosti provozuje prostřednictvím stránky na Facebooku. Podle „duchovního otce“ tohoto projektu Jakuba Marka je smrt jednou z mála věcí, kterou mají společnou bezdomovci i ostatní obyvatelé.

Lidem bez domova se na konci jejich života často nedostává možnosti důstojného posledního rozloučení. Lidé z různých pražských organizací, kteří se otázce bezdomovectví věnují, se zformovali do skupiny s názvem „Bezdomovci, lidé jako my“, pomocí které se snaží přicházet s novými nápady v této problematice. Jednou takovou iniciativou je „Bezdomovecký hřbitov“, který právě možnost piety po úmrtí bezdomovce umožňuje.

„Ostatky bezdomovců po úmrtí jdou většinou za příbuznými, pokud je člověk bez domova neměl, řeší to většinou městská část uložením do společného hrobu. Bezdomovecký hřbitov je virtuální, v současnosti funguje na Facebooku jako stránka. Lidé tady mohou psát, dávat vzkaz a oznamovat úmrtí bezdomovců,“ vysvětlil Jakub Marek.

Duchovní otec této myšlenky založil virtuální hřbitov pražských bezdomovců na základě vlastní zkušenosti. S lidmi bez přístřeší pracuje už 10 let a často se stávalo, že tito obyvatelé najednou zmizeli neznámo kam. Buď zemřeli, nebo skončili v léčebně dlouhodobě nemocných a po čase se opět někde objevili. Nikdo ale nevedl v evidenci, jak vlastně ten který bezdomovec dopadl.

Celý článek si můžete přečíst na webu Blesk.cz.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1