Exspolečník Eversheds Stanislav Servus rozjíždí nový byznys. Radí advokátům s předáváním kanceláří

Advokát Stanislav Servus se po prodeji svého podílu v kanceláři Eversheds, dříve Dvořák Hager & Partners, stále výrazněji profiluje v poradenství v oblasti nástupnictví rodinných firem a v tomto oboru začíná radit rovněž advokátním kancelářím. „Čeští advokáti si začínají postupně uvědomovat nutnost dané téma řešit tak, aby zachovali hodnotu advokátní kanceláře, kterou budovali desítky let, i pro budoucí kolegy. A zároveň chtějí, aby jim vystoupení z advokátní kanceláře umožnilo zachování určitého životního standardu po určitou dobu,“ říká Servus v rozhovoru pro INFO.CZ.

Nově začínáte radit advokátům i poradcům v otázkách nástupnictví. O co konkrétněji jde?

Začínám nabízet kolegům advokátům podporu při tom, jak vhodně předat jejich advokátní kancelář. Vidím, že i jim je někdy vhodné poradit třeba s tím, jak pomoci zakládajícím společníkům odejít a jak vhodně nastavit poměry mezi přebírajícími kolegy. Snažím se tak využít své zkušenosti z oblasti předávání rodinných firem, i když je advokacie samozřejmě úplně jiný byznys a jako rodinnou firmu ji většinou nelze provozovat.

Předpokládám, že majitelé českých advokátních kanceláří si teprve začnou uvědomovat, že toto téma musí profesionálně řešit. Tedy že během několika let nastane logický boom v tomto poradenském odvětví, protože firmy založené po sametové revoluci, stejně jako například rodinné firmy, takto personálně „zestárnou“?

Čeští advokáti si opravdu začínají postupně uvědomovat nutnost dané téma řešit tak, aby zachovali hodnotu advokátní kanceláře, kterou budovali desítky let, i pro budoucí kolegy. A zároveň chtějí, aby jim vystoupení z advokátní kanceláře umožnilo zachování určitého životního standardu po určitou dobu. Advokátní kancelář totiž většinou nelze jednoduše prodat, podobně jako je tomu například u nemovitosti či u provozní firmy. S ohledem na povahu a velikost většiny českých kanceláří však nepředpokládám, že by dané téma bylo dosti zajímavé pro velké poradenské firmy a že by tak zažívalo nějaký velký boom. Bude potřeba praktických zkušeností a tudíž budou kolegové využívat menších poradenských butiků či individuálních poradců. Rozhodně to však bude téma, podobně jako v zahraničí, pro Českou advokátní komoru.

Servus: Rozvádí se i byznysoví partneři. Co dělat, aby to proběhlo hladce a stálo co nejméně?

Tento druh poradenství je v zahraničí již poměrně běžný, můžete právě odtud čerpat inspiraci?

Máte pravdu, v zahraničí je toto téma obvyklé. Zabývají se jím jak nadnárodní i velké národní asociace advokátních kanceláří, ať už se jedná o IBA, či ABA. Samozřejmě existují i zahraniční specializovaní poradci, kteří se věnují poradenství právě pro advokátní kanceláře a pomáhají vystoupit z advokátní kanceláře a předat ji další generaci, respektive řeší, jak nastavit vhodný systém struktury advokátní kanceláře do budoucnosti.

Na jaké problémy v České republice při snaze o „předání“ advokátní kanceláře nejčastěji narážíme? Jsou hlavní komplikace spojeny spíše s regulatorním a legislativním prostředím, nebo jde spíše o psychologie a silná ega, jimiž jsou mnozí advokáti pověstní?

Nejsou to problémy regulatorního či právního rázu, podobně jako u předávání rodinných firem se jedná zejména o otázku psychologickou, vhodný přístup, ochotu zakladatele firmu předat a ochotu nastupující generace firmu převzít a případně za ni zaplatit.

Sám jste byl spolumajitelem a partnerem kanceláře Dvořák Hager & Partners, nyní Eversheds. Jak moc jsou právě vaše vlastní zkušenosti ze spoluvlastnictví advokátní kanceláře pro takovéto poradenství klíčové?

Mé zkušenosti v advokacii a zkušenosti v působení role společníka mi v tomto ohledu velmi pomohly a pomáhají. Dokážu si daleko lépe představit to, jak funguje prostředí advokátní kanceláře, jaké otázky je nutné řešit a jak k tomuto tématu přistupovat.

Servus: I svěřenský fond je možné ukrást. Správce má obří pravomoce

Nyní se věnujete množství aktivit, které jsou ty nejzásadnější?

V současné době se společně s kolegy věnuji zejména rozjezdu naší společnosti Wardens a poradenství v oblasti nástupnictví rodinných firem. Dále se věnuji advokacii a to zejména oblasti svěřenských fondů, ochrany majetku, respektive vytváření vhodných struktur pro budoucnost, řešení vztahů mezi společníky, nastavování a vytváření rodinných ústav a dalších otázek, které se týkají ochrany podnikatelské rodiny.

V únoru se rovněž vrátíte k pravidelnějšímu psaní pro INFO.CZ. Na co se mohou čtenáři těšit?

Chtěl bych se věnovat jak tématu předávání advokátních kanceláří, tak tématu advokacie a justice obecně a samozřejmě v ryze odborné oblasti ochraně rodinného bohatství.

SDÍLET
sinfin.digital