Pět událostí na trhu právních služeb, které by vám neměly uniknout

VÝBĚR JAROSLAVA KRAMERA | Pravidelný souhrn nejzajímavějších událostí uplynulých dnů na trhu právních služeb přináší plánované novinky v zákoně o advokacii, zajímavou transakci v podání DLA Piper nebo úspěchy Allen & Overy v oblasti správy srážkové daně.

Koncipienti se možná dočkají zkrácených úvazků. Představenstvo České advokátní komory schválilo na své nedávné schůzi návrh novelizace zákona o advokacii, který přináší hned několik zásadních úprav. Cílem novelizace je podle Komory zejména úprava ochrany informací tvořících obsah komunikace advokáta, advokátního koncipienta a zaměstnanců advokáta při poskytování právních služeb. „Předmětem ochrany by měly být veškeré informace, jimiž advokát při poskytování právních služeb disponuje, ať již je sám vytvořil či jinak získal,“ stojí v materiálech Komory.

Dlouho debatovanou změnou je také možnost pro advokátní koncipienty vykonávat právní praxi formou zkráceného úvazku, tedy v rozsahu nižším, než je stanovena týdenní pracovní doba, pokud to bude opodstatněno důvody hodnými zvláštního zřetele. Podle Komory jde například o péči o osobu blízkou.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jaké právníky si najal Liberec, aby vyřešil nejasnosti kolem vlastnictví bytů?
  • A co znamená nový tržní standard v oblasti správy srážkové daně?
sinfin.digital