Zakladatel agentury Cover Story se po absolvování pražských práv usadil v médiích. Jako novinář prošel Českou televizí, Lidovými novinami a Epravo.cz. Působil jako šéfredaktor magazínu Právní rádce nebo produktový manažer týdeníku Ekonom. Na INFO.CZ vede sekci Právo.

sinfin.digital