Schválení potravinových kvót je důkazem nedostatků parlamentního systému, v jehož rámci je – pod praporem pomoci domácím zemědělcům – možné schválit zákon omezující právo na (relativně) svobodné podnikání... https://t.co/GQOtZDxwtw
Vláda se chlubí tím, jak široce a velkoryse pomáhá, zatímco podnikatelé si stěžují, že kompenzace za omezení či úplné znemožnění aktivit nejsou dostatečné... https://t.co/Iwb4w3Tbn8
V souvislosti s koronavirovou pandemií a klimatickou mánií vypracovala OSN zprávu, v níž ukázala prstem na ty nejbohatší jako na hlavní viníky emisního ničení atmosféry skleníkovými plyny... https://t.co/380nF41koR
Česká republika vstupuje do nového roku 2021 s podivně nereálným státním rozpočtem, který je provizornější než tolik obávané formální provizorium, jež se podařilo odvrátit... https://t.co/CROYaklfqv
Sněmovna odklepla státní rozpočet na rok 2021, který je jednak hluboce „koronavirově“ deficitní a který už v době schválení byl mrtvě narozeným zákonem. https://t.co/HQVBZ6sDyg
sinfin.digital