Komentátorka a analytička Czech News Center a INFO.CZ. Zabývá se ekonomikou, politikou, byznysem, vzděláním a trendy, které výrazně ovlivňují společnost. Pravidelně komentuje ekonomiku a politiku pro televize a rádia. Bývalá hlavní analytička a komentátorka Echo24, Týdeníku Echo, Lidových novin, Hospodářských novin. Reportérka, komentátorka a vedoucí ekonomické rubriky MF DNES a Týdeníku Respekt.

sinfin.digital